Jepps, denne veka har det nok ikkje vore noko særleg til blogging grunnet at vi har sett film og hatt prøve i dei vanlige media timene. Men idag har vi fått presentert læringsoppdraget for denne veka. Det vi driver med desse to vekene er journalistikk! Dette kan vere spennande, men kan også vere kjedeligt! 😛 Så det er litt blandet følelser rundt dette! Etter at eg hadde sett oppdraget gjekk eg inn for å lage ein bakgrunnsartikkel av noko som skjer i utlandet. Eg kikte på NRK sine nettsider av det som skjer ute i utlandet. Det var mange saker, men det meste inneholdt om konflikten i Syria. Eg tenkte da å skrive om dette, men kom heller på ein anna ide! Ei annan oppgave var å skrive ein feature repotasje om eit tema eller happening i nærmiljøet. Eg tenkte da på klubben som eg skulle på om kvelden! Læreren min likte ideen og eg begynte å lage tankekart om kva eg ville vite, kven eg skulle intervjue (kilder) og fant litt bakgrunn informasjon om klubben. Eg forstod meg ikkje fullt og heilt på kva feature repotasje gjekk ut på, så eg håper nå inderlig at eg har klart å gjere rett nå! 🙂

Repotasje = Du har vært tilstede

Nyhetsrepotasje = Dette handler om ein nyhet. Det er fokus på kvifor, korleis og konsekvenser

Feature = Preg, Kontrast, Obervasjon, Opplevelse, Sette inn i sammenheng!

Det på ein måte som ein beskrivelse i ein fortelling/bok. Det er ikkje spørsmål-svar, men er meir som ein åpen samtale mellom partene og få intervjuobjektet til å åpne seg. Vi skal skrive gjennom augene til jorunalisten. Kva observerer du? Kva opplever du?

Bakgrunnsartikkel

Her må vi bruke andre som kilder. Det kan vere både skriftlige og muntlige kilder. Her gjelder det spesielt å vere nøye med kildene, KILDEKRITIKK!

Vinkling

Det handler om kva du skal skrive og fra kva syn du skal vinkle saken.

Fisken - oppbygning!

Kva har ein fisk med journalistikk å gjere? Jo, fisken viser oppbygningen til ein sak. Vi begynner først med munnen som griper tak til saken. Her får vi ein presentasjon og innledning av saken. Etter det følgjer hovudinnholdet som er på midten av fisken. Her ligger sjølve fyllet som skal mate sultne nyhetslesarar. Etter kvart som vi nærmer oss halen blir det smalere. Det er fordi her kommer det meir detaljer og ting som ikkje er så kjempe viktig i forhold til saken. Men som kommer vi til halen som strekker seg litt utover. Her vil vi få eit poeng og konklusjon i slutten av saken som er da viktig å få med seg.

Kommode - kilder!

Nei, det har ikkje rabla for meg 😛 Ein kommode har også noko med journalistikk å gjere! I ein kommode så har vi forskjellige ting i kvar skuff. Du kan da tenke deg at i kvar skuff så ligger det forskjellige kilder. Så når du åpner den eine skuffen vil ein kilde komme frem og snakke om sitt syn på saken og kva han veit om saken. Etter det lukker vi den skuffen, åpner ein ny og ein ny kilde kommer frem. På slutten av kommoden vil vi da ha alle kildene samlet, slik at vi kan trekke ein konklusjon om saken.

Nyhetspyramiden - oppbygning!

Om den er opp/ned? Nei, den er akkuratt slik den skal vere 🙂 Dette er den omvendte nyhetspyramiden. Den viser også ein oppbyggning av ein sak. Vi ser at pyramiden er tjukkest på toppen og blir mindre ettersom vi gå nedover. Øverst vil da det viktigaste stå. Her vil den ytre handlingen bli fortalt om ein sak. Ettersom vi går nedover, ser vi at saken bli meir fordjupet og fleire detaljer blir fortalt. Da er vi komt til det som er minst viktig i saken. Derfor er det mulighet å kutte nyhetspyramiden på midten, uten å fjerne det viktigaste.

Nyhetskriterier – KVISA!

KVISA er nyhetskriterier til ein nyhet. Her er det fire ulike ting som skal gjere at ein sak er ein sak. At ein blir meir interissert i saken har med KVISA å gjere.

K = Konflikt = At saken handler om ein konflikt. Slik som i Syria nå, er det konflikter og med det blir saken interessan ettersom det er ein konflikt. Vi mennesker liker mest å lese om konflikter enn harmoni.

V = Vesentlig = At saken opptar og omhandler mange folk. Slik som i finanskrisa i Hellas. Her omhandler det mange folk som er blitt fanget i finanskrisa, men saken opptar mange folk også. Det er blant anna mange nordmenn som pleier å resie ned tid, som følgjer med på saken. EU følgjer også med og prøver å hjelpe til for Hellas.

I = Identifikasjon = At vi kan identifisere oss. Vi kan tenke at det kunne vere oss som hadde vore der eller at det hadde vore oss som hadde blitt knivstukne der. Når vi identifisere oss med ein sak pleier saken å omhandle noko i nærmiljøet.

A = Aktuelt = At saken er fersk og ny, gjer at saken er aktuell. Dette gjer saken blir meir interessan og er da ny for andre folk.

Ein enkel måte å intervjue på er å bruke journalisten sine gode hjelpere.

Kva = Kva skjedde?

Kven = Kven gjorde det?

Kor = Kor skjedde det?

Når = Når skjedde det?

Korleis = Korleis skjedde det?

Kvifor = Kvifor skjedde det?

Desse hjelper deg til å skape ein god sak! Du har da meir å spør om og vil med det få mange svar, som vil bygge opp og sterke saken din med mykje fakta.

Når du først har fått ein ide, er det viktig å begynne med research om ideen, kilder og om ting som kanskje skjules. Det er viktig å vere nøye med researchen og vere ekstra nøye med kildene. Du må ha kilder som du kan stole på og helst ikkje anonyme kilder. Det er viktig å vere kritisk slik at kilden ikkje lyver og at du kan stole på kilden. Dette er kildekritikk, å vere kritisk til dine eigne kilder. Å når du først skal finne ut kven som er kildene er det viktig å spør seg eigne spørsmål, slik som; kven veit? Kven kan bekrefte? Interesse? Skjule? og andre spørsmål som du sjølv kan svare på. For eks. kven kan bekrefte at det har vore brann i Haugesunds-avis? Jo, brannvesenet i Haugesund kna bekrefte dette, ettersom det måtte hatt vore dei som da hadde slukket brannen.
Sjangrer innen journalistikk. (siden det ikkje er mulighet for å lage tabell i wordpress, har eg laga sjangrane som ein bilde! 🙂

Sjangre innen journalistikk!

Det er også viktig korleis ein skal gjennomføre eit intervju! Eit intervju er ein samtale med eit menneske som kan gi deg informasjon du har bruk for. Det er ingen sjølvfølge at folk skal stille opp og la seg intervjue av deg. Skal dei få lyst til å gjøre deg den tjenesten, bør du legge vekt på å være høflig og hyggeleg og vise respekt for intervjuobjektets tid.

Forslag til korleis du skal gå fra når du intervjuer!

 • Først av alt er det viktig å finne ut kven som veit noko om saken
 • Ring/SMS/Epost for å gjere ein avtale om møte. Når du ringer og slikt er det viktig å presentere seg sjølv på ein god møte. Begynn med navne ditt og sei kor du kommer fra. Du må spør høfflig om personen har anledning til å treffe deg og svare på nokre sprøsmål. Husk å takke personen dersom personen har tid til deg.
 • Når du møter intervjuobjektet er det viktig å være ute i god tid og godt forberedt.
 • Når du treffer intervjuobjektet er det viktig og høffeleg å håndhilse på personen og presenterer deg sjølv.
 • Bruk spørsmåla som du har forberedt, men ikkje la desse styre! Lytt til intervjuobjektet og spør oppfølgelses spørsmål (kven, kva, kor….)
 • Unngå ja/nei spørsmål ettersom dette blir så kort!
 • Still eit spørsmål om gangen. Doble spørsmål virker forvirrande!
 • Be om forklaring på det som du ikkje forstår. Ikkje vær redd for å være dum. Det er bedre å få ein bedre forklaring slik at både du og andre forstår kva intervjuobjektet meiner enn at ingen forstår det!
 • Nokon ganger må du stille spørsmål som intervjuobjektet ikkje liker. Det er jo ein del av journalistjobben, men det blir ingen problem så lenge du er høffeleg gjennom heile intervjuet.
 • Ikkje vær redd for at det blir stillhet. Nokre ganger trenger både du og intervjuobjektet betenkningstid.
 • Mot avslutningen av intervjuet spør du om det er noko intervjuobjektet vil legge til. På den måten kan du få med informasjon som du sjølv ikkje tenkte eller visste om
 • Før dere skilles er det viktig å sjekke at både navn og titler er riktig.
 • Husk å takke intervjuobjektet

HUSK! Når du intervjuer, er det viktig å LYTTE og vere INTERISSERT!

Det er også fire faser ein burde følge!

Faser som ein må gjennom! Fase 1-4!

Jepps! Her var det mykje informasjon! Eg har enda litt, men trur at vi tar det på mandag, slik at eg ikkje sliter dere heilt ut! 😉

Nå skal vi gå over til min sak! Eg valgte å skrive ein feature repostasje om Ungdomsklubben som er pleier å gå på. Eg følte at dette kunne bli ein spennande sak og eg visste ein heil del fra før av om saken, så dette ville vere kjekt! Ungdomsklubben arrangeres annenkvar fredag kl. 20:00 til 00:00 i Åkra kyrkje. Her møtes ungdom for å ha det koselig sammen. Ein møter gamle venner og kjente og ein møter nye fjes. Det er eit sosialt arrangement, med aktivitetar, andakt, biljard, bordtennis, air hockey, fotball, mat og mykje anna. Så da hadde eg ideen i boks om kva eg skulle skrive om! Da var neste steg å finne ut kven som visste noko om klubben da?! Da tenkte eg på kompisen min som har gått der veldig lenge, eg tenkte på å inetvjue nokon i styret og ein ungdom som var tilstede på klubben da. Da hadde eg tre kilder som kunne beskrive både stemningen og om klubben! Så da hadde eg også nokon som kunne fortelle meg om klibben! 😀

Men kvar ide, begynner med eit godt tankekart! 😉

Tankekart!

Her ser dere litt av korleis kvelden var på klubben! 🙂

Biljard speling på Klubben!

Sosialt på Klubben!

Følg linken til Facebook siden til Ungdomsklubben i Åkra kyrje! —–> HER ER DET! 😀

Her er litt av det eg har skreve om kvelden! 🙂

» Under andakten er det heilt rolig. To jenter fniser og eit forsiktig «hysj» kommer fra ein gutt på siden av jentene. Stian er rolig og seriøs. Hovudgjesten snakker om Jesus. Eg ser at Stian tenker og reflekterer seg rundt temaet, men han vil ikkje dele tanken. Eit spørsmål kommer fra hovudgjesten. Det er rolig, ingen svarer. Stian tenker, men kommer ikkje på noko. Lokalet er heilt stille, og hvoudgjesten velger å gi svaret og eg ser at ungdommane forstår kva hovudgjesten var på leit etter. Andakten avsluttes med ein bønn, der hvoudgjesten ber om at Gud må velsigne desse flotte ungdommane. Det er heilt rolig, så begynner hovudgjesten å gå ned fra preikestolen og ein stor applaus rommer heile rommet.»

OFF TOPIC

Sist mandag (06/02) fekk vi i klassen i oppgave å lage ein enkel meny kvar i Illustrator. Vi fekk beskjed om å legge denne ut på bloggen, slik at lærerne kunne sjå korleis menyen blei! 🙂 Så det er ikkje noko stor og kreativ meny, men ein heilt enkel og grei meny! 🙂 Trykk på «Sjømat meny» for å sjå menyen! 😀

Sjømat meny

På mandag, som kommer vil, eg knytte saken min litt opp til dette med KVISA og dei andre kriteriene, slik at dere får sjå på det! 🙂 Eg vil også fortelle om andre ord og utrykk i journalist verden og vise til ein inspirasjonskilde til saken min! 🙂 Innen den tid håper eg at dere koser dere og får ei flott helg. Eg skal jobbe heile helga både med skolearbeid og på Pizzabakeren, så det blir nok ei hard helg. Gleder meg sykt til vinterferie nå, for da kan eg endelig slappe av. Sist eg fekk fri helg og fekk slappe av, var i juleferien! :s Så det har vore harde og slitne dager i det siste, men eg klarer meg enda! 😉 Eg skal jo foressten snart reise til Malta også! 😀 Eg og 5 andre jenter fra Media skal til Malta i ein heil måned for å gå på skole der! 😀 Det var dei beste elevane, med minst fravær så fekk vere med, så dette skal bli kjempe kjekt! 😀 Men oppgavene som vi har fått såg litt vanskelige ut, men eg tar utfordringane på strak arm og prøver meg! Ein kommer ikkje langt dersom ein ikkje prøver! 😉 Så håper eg at dere har lært noko ut fra det eg har skrevet og kanskje kan dere lage dere eigne saker! 😀 Jepps, men då preikast me på mandag! 😉

Shallabais! 😀

– Lasseboy 😉