Hjem

Sette dagsorden – Mobbing

Legg igjen en kommentar

I dag har vi fått ei oppgave. Eg og ei lita gruppa har fått i oppdrag å lage ein film av noko som kan settes på dagsorden. Det som er på dagsorden nå for tida er Amnesty TV-aksjonen. Vi i gruppa har bestemt oss for å sette mobbing på dagsorden. Mobbing pågår rundt om på skoler over heile landet. På nokre skoler blir mobbing strengt straffet, i andre skoler kan det hende at læraren mobber eleven. Vi i gruppa vil lage ein film som viser litt om korleis unger som blir mobbet har det. Vi vil også fortelje litt om mobbing. Vi skal vise filmsnuttar der unger skal fortelje korleis dei føler seg. Vi må komme med slagord som f.eks: Stå opp mot mobbing. Du kan gjere ein forskjell. Vi skal altså prøve å oppfordre folk til å støtte dei som blir mobbet. Det hender ofte at folk kun står og ser på at andre blir mobbet. Enten fordi dei er for redde til å gripe inn for å sjølv bli mobbet eller fordi dei ikkje bryr seg. Korleis ville du sjølv følt deg dersom du blei mobbet. Vi må få folk til å innse at mobbing er noko som ikkje skal eksistere. Folk må støtte dem som blir mobbet, støtt ditt medmenneske! Mobbing kan føre til uante konsekvenser, i verste fall selvmord! Dette er altså eit veldig viktig tema å ta opp på dagsorden ettersom det er aktuelt og skjer kvar dag på skoler. Det skjer ikkje berre på skoler heller. Det kan oppleves heime også, da går mobbingen gjennom internett, SMS, MMS… Mobbing gjennom Facebook, SMS og andre digitale plattformer er eit økande problem. Så her må også noko bli gjort.

 

Ideer

Mobbing

Mobbing

 

Utenom denne oppgava skal vi også lage to plakater. Den eine plakaten skal omhandle den norske medieideologien. Den andre plakaten skal omhandle postmoderne offentlighet redder verden. Dette dreier seg mest om at facebook, youtube og blogging kan være i hjelp i kampen for demokrati. Eksempel på dette er i Egypt.  Det kan du se her: http://www.youtube.com/playlist?list=PLyYp3BH20gSDiNM0_sKMWOfGCSKR8r3J_&feature=mh_lolz

Eg har ikkje begynt for fullt med plakat oppgavene, men har ein liten ide om korleis eg kan begynne med dei.

Ideer:

Den norske medieideologien

Lisens – betaler for å unngå reklame

Reklame for at tv-selskapet skal få penger

TV?

Ide: Ser for meg ein gammel TV med NRK logo ved. + innfading av ein giro med NRK lisens? ???

 

postmoderne offentlighet redder verden

Facebook-sosial kanal til å nå til store folkegrupper spredt verden over

Medier er makt – Facebook er makt

Filme kva som skjer i Egypt – folk blir skutt for å gå imot regjeringen, demonstrasjonar – legger filmen ut på blogger/facebook = økt oppmerksomhet

Blogging er makt

 

Ide: Ser for meg politistyrker som står med våpen og som møter demontranter med mobiler, videokamera – FACEBOOK?? Bruke sosiale medier som våpen mot en regjering som går mot demontranter med våpen. ?

Skisse og slikt blir laga til plakatoppgavene i seinare anledning 🙂

 

Ja, stort meir har eg ikkje å sei. Gruppa mi har ein ide som vi skal prøve å gjennomføre 😀 Utenom det så får eg jobbe mykje med plakatoppgavene. Håper dåkke får ei fin helg, så snakkes med i neste veke 🙂

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Makt og Medier: Debatt

Legg igjen en kommentar

Denne veka på skolen jobber vi med makt og medier. Slik som vi veit har medier eigentleg nokså stor makt, når ein tenker seg om. Idag har vi tatt for oss om debattering. Vi har altså hatt vårt eige debatt program om karikaturteikningen av Muhammed. Dette er ingen sann debatt, så ta ingenting seriøst!!

Debatten NRK

Programmet: «Debatten» som går på NRK. Bildet hentet fra Google

 

TV-debatt: Ytringsfrihetens grenser

Dette er ingen sann debatt. Dette var eit rollespill på skolen angåande debattering rundt saken om karikaturteikninga av Muhammed.

I dagens debatt fekk vi ulike argumenter rundt saken om karikaturteikninga av Muhammed.  Vi hørte at redaktør i Jyllandsposten meinte at det var viktig å trykke karikaturteikninga for å styrke og forsvare ytringsfriheten og presse/trykke friheten. «Ytringsfrihet er en bærebjelke for vestlig politisk kultur, og har vært nødvendig for våre samfunns utvikling. Med ytringsfrihet kom folkestyre, kritisk vitenskap og nye kunstneriske uttrykk.»

Imamen svara med å være småfrekk og truande. Han meinte på at det var greitt at ein har ytringsfrihet, men ein må kunne ta til rette for andres religion, tru og kultur. Ein må sette ei grense om kor ytringsfrihetsgrena går. Vi muslimer svarer sjølvsagt da med vold.

Redaktøren seier imot og meiner at muslimane gjer noko tåpelig. Drapstruslar er tåpelige. Vi i Jyllandsposten har ytringsfrihet og pressefrihet. Vi kan publisere det vi vil og når vi vil. Du burde vite at i Koranen er det dødsstraff for å forærme Allah og hans profet. Skal vi virkelig underkaste oss dette verset for å unngå ubehageligheter. Nei, vi er ikkje ein del av Koranen eller deres tro. Vi må vise at vi har ytringsfrihet og ingenting skal knekke dette.

Religionsvitaren støtter redaktøren i det han seier. Han meiner også at ytringsfriheten står sterkt, men at det bør gå ei grense her. Vi kan høre det samme blir sagt av både Ap og Krf politikarar og store deler av publikumet.

Frp politikaren derimot meiner at vi bør trykke fleire av desse karikaturteikningane. Han ønsker ikkje at Norge skal bli muslimanisert, altså at muslimer skal ta over landet. Han vil ha utlendinger ut av landet.

Imamen blir meir og meir hissig og gir ut drapstrusler til både Frp politiker, karikaturteikner i salen og redaktøren. Programleder får roet ned stemingen og seier til publikum at drapstrusler ikkje skal gjentas.

Karikaturteiknaren spør imamen og religionen hans ikkje er ein fredfull religion.

Imamen svarer at religionen er fredfull og at det er kun eit fåtall som tyr til voldelig opprør. Men situasjonen snur seg raskt og imamen blir sur nok ein gang og tyr til drapstruslar.

Programlederen må nok ein gang avbryte debatten og spør om det er nokon som vil tilføye noko, før debatten avsluttes.

Det er ingen som ønsker å tilføye noko og debatten avsluttes.

Ut ifra debatten kan ein sjå at ytringsfrihet står veldig sterkt i denne saka. Men dette er nok meininga også, ytringsfrihet er ein stor frihet blant oss, og dette er noko vi ikkje vil miste. Men vi må klare å avgrense bruken av ytringsfriheten. Ein må prøve og ikkje krenke noen, på noen som helst måte, ved bruken av ytringsfriheten. Ein må bruke ytringsfriheten klokt og ta ansvar for det som vi gjer, seier eller trykker.

 

Vi får sjå kva som skjer videre i veka! 😀 Det er berre til å følge med 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉