Hjem

Plakat – DONE! :D

Legg igjen en kommentar

Jepps! 😀 Da var ei ny skoleveke over, og starten på helga begynt! 😀 Denne veka har vi jo jobba med gruppearbeid, der vi skulle lage ein plakat om eit emne eller eit produkt. Så nå er plakaten klar og kan vises til dere! 😀

 

Plakat!

 

Og siden vi har hatt litt om påvirkning og retorikk i dei siste vekene, tenkte eg å snakke litt om plakaten vår i forhold til dette!

Åpen påvirkning er brukt i reklamen. Vi kan tydelig sjå kva denne reklamen vil vise frem. Vi ser røyken rundt personen, vi ser gassmaska, bilen med skilter som det står CO2 på og bilen som står på. Teksten som står på plakaten viser direkte også kva plakaten vil formidle. Vi kan også sjå at bakgrunnen/gresset begynner å bli dødt.

 

På ein annan måte kan dette være skjult påvirkning. Bilen som er i bildet kan være ein skjult påvirkning. Ein får kanskje lyst på å kjøpe seg ein slik bil etter å ha sett plakaten. Dette blir på ein måte som ein produktplassering. Vi plasserer eit produkt i plakaten. Dette var jo tanken vår først også, at vi både skulle reklamerer for ein bil og for forurensing.

 

Bevisst påvirkning er at Toyotaen som er plassert i bildet skal vise til at Toyota var ein av dei første med hybrid bil (Prius) Altså Toyota har tatt steget videre mot miljøvennlige biler. Gassmaska er også plassert bevisst for gassmaske blir brukt til å puste i for eksempel gasser (eksos) og anna materiale av gass, slik som når du lakker. Eksosen er i fokus.

 

Ethos: FN er dyd i ethos. Dei har gode verdiar og gjer gode gjerningar. FN hjelper til der det trengs. FN’s klimapanel har også vunnet Nobels fredspris i 2007. Prisen ble delt mellom panelet og USAs tidligere visepresident Al Gore. Nobelkomiteen begrunnet tildelingen med den innsatsen panelet og Gore hadde gjort «for å utvikle og gjøre bedre kjent kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer og for å skape et grunnlag for de tiltak som trengs for å motvirke slike endringer»

Toyota er forstandighet. Toyota er klok, kunnskapsrik og erfaren innenfor arbeid med bil. Toyota Prius var den første serieproduserte hybridbilen som blei markedsført og solgt parallelt med konvensjonelle modeller. Så Toyota var ein av dei som tok steget videre for å skape ein meir miljøvennleg verden.

 

Phatos: Vi spiller mest på skremsel følelse. Ein skal bli redd for at verden kan bli slik som på plakaten. At ein må begynne å gå med gassmaske for å gå ut i friluften. Men det skal også være litt følelse av skyldfølelse. Tenk deg at dette er ditt barn i framtida, som må gå med gassmaske ut i frilufta. Det er bilførere som skal få skyldfølelse for at ein bruker bilen så mykje som ein gjer. Ein kunne heller brukt ein miljøvennlge bil, ein bil som ikkje utgir så mykje eksos, helst ingen eksos.

 

Logos: Moralsk argument, Vi har eit ansvar overfor andre (samfunnet, nasjonen, kommande generasjonar, menneskeheita, planeten osv.) Derfor må vi bruke bilen mindre, eller skaffe oss miljøvennlige biler, slik at luften blir reinare, mindre CO2 og mindre global oppvarming. Vi har eit ansvar for samfunnet.

 

 

 

Sender – FN

Budskap – Kva vil du gjøre når det er ingen luft igjen? Vel, det er ikkje så mykje å gjere då! Bruk bilen mindre! Ta steget videre å kjøpe miljøvennleg bil.

Målgruppe – Bilførere i alder av 18-25. Vi må først og fremst prioritere ungdommer som nettopp har fått lappen og skal skaffe seg bil. Vi må få dem til å kjøpe miljøvennlege biler, istedenfor gamle biler som har mykje eksosutslepp. Derfor må vi sikte til ungdommen. Sekundær målgruppa er folk som allerede har bil, men skal kanskje bytte bil til fordel for større familie eller mindre bil. Dette er meir i alder av 25-50 år. Målgruppa sikter både til kvinner og menn.

 

Font: Destroyed – oppløysning. Fonten skal representere at verden faller sammen. Skrifta er av typen destroy, altså øydelagt. Dette skal også representere at samfunnet begynner å gå i oppløsning, det blir øydelagt.

 

Fargar: Dystert. Det er ein dyster stemning ettersom at dersom verden blir sånt i nærmeste framtid, vil samfunnet bli veldig grått, trist og dystert.

 

Plakaten viser stadiet før det er ikkje meir luft igjen. Plakaten spør deg kva du vil gjere i neste stadie. Neste stadie er at det er ingen luft, og da overlever man ikkje. Vi er nå i det stadiet der lufta er så tungt og forgifta at ein må bruke gassmaske for å gå i frilufta. Dersom vi begynner å bruke miljøvennlege biler nå eller i stadiet ved gassmaska kan ein klare oss, før vi kommer til det stadiet at det ikkje er meir luft igjen.

 

Kairos – FN  miljøkonferanse. Det kunne blitt vist i ein av FN sine miljøkonferanser.

 

Så har vi noko som vi kaller for SWOT-analyse. Her ser vi på sterkheter, svakheter, muligheter og trusler ved plakat og idearbeid.

 

Strenght

Vi har brukt mye tid og lagt mye innsats i idearbeid, vi har lagd både brainstorming, tankekart og skisser. Her har vi tatt opp ideer og diskutert hva vi syns er gode ideer og ikke fylt så gode. Vi har tatt utgangspunkt i ethos, pathos og logos siden det er ganske relatert til temaene vi har hatt nå i det siste. I bildet har vi brukt en Toyota bil, dette er et merke som mange forbinder som miljøvennlig, de har lagd biler som f.eks: Toyota Prius, som ble lagd for å være nettopp dette, miljøvennlig. Vi bestemte oss for å bruke FN som sender i dette produktet, grunnen er at FN kjemper mot akkurat det temaet vi tar opp i denne plakaten, vi valgte derfor FN som sender slik at det skulle virke mer troverdig.

Weaknesses

Et eksempel er blomstene i bakgrunnen, de kan gjøre det litt mindre troverdig. En annen svakhet kan være at om plakaten ikke blir godt nok markedsført så kommer ikke budskapet vårt til å nå frem. En annen svakhet

Opportunities

– Kan lage reklamer i andre medier, som f.eks tv og radio
– Andre organisasjoner enn FN kan være med på kampanjen
– Enkeltpersoner kan også fremme kampanjen

Threats

– Store bilfirmaer som har mer midler til å lage reklamer som f.eks Chevrolet.
– At budskapet ikke når frem til målgruppen.
– Dårlig kontekst…

 

Jepps! 😀 Utenom det håper eg at dere følger med i neste veke! Da skal vi utvide ideen vår og plakat vår til noko større, så stay tuned! 😀 Håper også at dere får ei fin helg og koser dere! 🙂 Kommenter gjerne kva du synes om plakaten!

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Plakatarbeid! :D

Legg igjen en kommentar

Jepps! 😀 Det som vi nå holder på med i media er å lage ein plakat! Vi har laga grupper og valgt eit emne som vi vil lage plakat til. Gruppa som eg er ein del av har bestemt oss for å lage ein plakat angåande forurensing. Denne plakaten skal være som ein slags vekker til bilførere, at ein bør kjøre mindre med bilen eller skaffe seg el-bil eller anna miljøvennleg bil! 🙂

 

Sist veke laga gruppa mi ein brainstorming av kva slags emne eller produkt vi skulle lage plakat av.

Produkter

 

Emner

 

Etter at vi hadde valgt å lage plakat av bil og forurensing, måtte vi også lage eit tankekart av dette! 🙂

 

Etter å ha laga eit tankekart av bil og forurensing måtte vi begynne med å tenke ut kva slags elementer vi ville ha med i bildet og plakaten. Kva slags retoriske virkemiddel skal vi bruke, kven er sender, budskapet og målgruppa, kva slags font og farger?

 

Så da vi hadde laga eit «tankekart» ut av det måtte vi lage ei lita skisse, slik at heile gruppa tenker likt på oppgava. Skissa vil og brukas til å sjå om ideen er god eller om det finnes forbedring.

 

Jepp! 😀 Så idearbeid, tankekart og skisser er virkelig viktig å ha for eit produkt. Dette er sjølve grunnmuren, dette er alfaomega for eit produkt. Dersom du har eit godt forarbeid med idearbeid, skisser og tankekart vil dette garantert føre til eit godt produkt, for da har du bygget ein solid mur som produktet kan støtte seg til. Eg meiner sjølv at gruppa mi har laga eit solid forarbeid, så i dag er planen å gå ut og ta bilder til plakaten, for så å redigere bildene og plassere tekst og andre elementer på plakaten! 😀 Endeleg er det litt arbeid som eg kan vise frem til dere 😉

Så følg med videre så kommer kanskje bilder eller plakaten iløpet av dagen? 😀 Uansett så må dere ha ein fin dag videre!

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Veke 38 – Mediepåvirkning og «Out of Bounds» tutorial! :D

Legg igjen en kommentar

Joda, ein ny veke med nye muligheter! 😀 Eg er ikkje heilt sikker på korleis denne veka er blitt lagt opp, men eg trur det er mulighet for meir arbeid som eg kan vise frem til dere, enn kun teori! 😛 Men eg skal starte dette innlegg med litt teori, som vi måtte blogge om, også skal vi videre til ukens tutorial som handler om Out of bounds, altså at eit objekt forsvinner ut bildet! Skjønner du ikkje heilt kva eg meiner? Følg nedover innlegget og sjå tutorialen! 😀

 

Først var det litt teori 🙂 Nedenfor ser du nokre spørsmål som eg har jobbet med på fredag og idag. Spørsmåla omhandler temaet som vi har for tiden: Mediepåvirkning 🙂

 

Hva menes med at mediene er mektige men ikke allmektige?

Det vi meiner med at mediene er mektige er at mediene kan og vil fortsatt påvirke oss, men vi kan styre på kva slags måte vi vil bli påvirka på. Før i tida sa vi at medie var allmektige. Da trudde alle på kva mediene sa og gjorde. Nå for tida kan vi sjølv bestemme påvirkningsemnen.

Hva menes med «motmakt» og ordtaket «der det finnes makt, finnes det også motmakt»? Kom med et eksempel.

Motmakt meines med at vi har ei makt mot makta. Vi trur ikkje automatisk på kva andre seier. Vi har sjølv noko vi skulle ha sagt og vi kan sjølv bestemme påvirkningen. Altså er det finnes makt, vil det alltid finnes ei motmakt. Det er alltid nokon som kan seie imot og stå for eigne meininger. Slik som i media. Media har ein makt, og vi mennesker er motmakta. Vi trenger ikkje tru på alt som mediene seier. Vi er aktive, vi sorterer og forkaster og vurderer det vi opplever.

 

Hva betyr ordet katarsis og hva menes med Katarsis-teorien med tanke på mediepåvirkning?

Katarsis betyr renselse. For eksempel dersom ein er sur og aggressiv, kan ein spele eit voldsspel for å få aggressiviteten ut av kroppen og inn i spelet.  Det som menes med Katarsis-teorien er at dette som eg har forklart over. At ein bruker volden som mediene viser til eller eit voldsspel for å få ut aggresjonen i kroppen.

 

Hva betyr ordet «kultivere» og hva menes med Kultivasjons-teorien med tanke på mediepåvirkning?

Ordet kultivere betyr å foredle eller danne. Det som menes med Kultivasjons-teorien er at mediene bidrar til å danne eller utvikle oss som mennesker med våre egne holdninger og syn på verden og livet.

 

«Medievold skaper ikke vold, men frykt». Hva menes med dette utsagnet og hvilken teori innen mediepåvirkning kan vi knytte til det? 

Det vi meiner med uttrykket «medievold skaper ikkje vold, men frykt» er at ein blir ikkje meir voldelig ved å sjå på TV og slikt. Ein blir meir engstelig og redd for at samfunnet er meir skummelt enn det eigentleg er. Her kan ein trekke inn kultivasjonsteorien.

 

Kan du forklare forskjellene på åpen og skjult påvirkning og komme med egne eksempler?

Åpen påvirkning er slik som reklame. Vi viser åpent hva som er hensikten. Slik som musikkanmeldelse, lesarinnlegg og politisk propaganda. Skjult påvirkning er å skjule sin eigentlige hensikt. Dei skjuler sitt eigentlige budskap. Produktplassering er eit eksempel på skjult påvirkning. For eksempel dersom vi ser at ein kjent skuespiller kjører BMW i ein stor Hollywood film, blir ein skjult påvirka på å kjøpe denne bilen, altså produktplassering.

 

Kan du forklare forskjellene på bevisst og ubevisst påvirkning og komme med egne eksempler?

Bevisst påvirkning er når avsenderen bevisst påvirker oss med leserbrev, reportasjer  og produktplassering. Ubevisst er når ein avsender ikkje er klar over konsekvensene av budskapet sitt.

 

Forklar hva som menes med at pressen til tider forenkler og skaper et svart/hvitt syn på verden.  Er dette bevisst eller ubevisst påvirkning?

Det som menes med at pressen til tider forenkler og skaper eit svart-kvitt syn på verden er at pressen skal informere oss om det som skjer, slik at vi kan forstå å gjere oss ein meining. Ofte formidler nyhetsmediane eit litt forenkla bilde av virkeligheten. Dei har ein tendens til å fokusere på det som er oppsiktsvekkande eller dramatisk , og det som innebærer ein form for konflikt. Ofte blir konflikten «spisset», og resultatet blir at vi får servert eit svart-kvitt bilde av situasjonen. Dette er ubevisst påvirkning. Mediene er ikkje helt klar over konsekvensene.

 

På hvilken måte kan man si at leketøyskataloger med klare skiller mellom gutte- og jenteleker er både bevisst og ubevisst påvirkning?

Leketøyskataloger med klare skiller mellom gutte- og jenteleker er både bevisst og ubevisst påvirkning fordi lekeprodusenten vil selge mest mulig leker og har derosm påvirkningen åpen og bevisst. Mer eller mindre ubevisst er dei altså med på å opprettholde eit skille mellom jente- og gutteinteresser.

 

Hva menes med påvirkning over kort tid? Kan du komme med 3 eksempler fra egen erfaring hvor du har latt deg påvirke over kort tid?

Det som meines med påvirkning over kort tid er når ein må ha den buksa du såg på reklamen eller i ein film. Eller når alle nyhetsmediene på ein gang er opptatt av krigen mot terror, og du også synes at det er viktig å avlytte mulige terrorister. 3 eksempler der eg har blitt påvirket på kort tid er for eksempel: Da eg såg ein cola reklame ein varm sommerdag. Da eg såg ein ripe fjerner til bil, som eg berre måtte ha. Da eg såg billen (som eg nå har kjøpt) på autodb.no

 

Kan du gi et eller flere eksempel på hvordan du er blitt påvirket over lang tid? 

Eksempel der eg har blitt påvirka i over lang tid er for eksempel all reklamen om å resirkulere all papp og avfall. Når vi har hørt og sett det nok ganger og faktisk begynt å tenkt over kva budskapet er i reklamen, begynner ein kanskje å tenke at ein burde resirkulere avfallet. Sånt har det vertfall blitt for meg. Kvar gang eg får noko av papp, resirkulerer eg dette.

 

Hvilke verdier og mediebudskap fremheves i de filmene og tv-seriene du ser mest på?

Verdier og mediebudskap som fremheves mest i dei filmane eg ser pleier det å være mykje action, fart og spenning saman med skyting og eksplosjonar. Av og til kan det være vennskap og familie som ligger sentralt som verdi i filmane.

Joda, så det var ein del spørsmål å svare på! Men nå skal vi over til det kjekke. Alltid det beste til slutt 😀 Nå skal dere få sjå «Out og Bounds» tutorialen 😀

Her ser du tutorialen som eg har følgt idag! 😀 Denne er laget av Kjartan, medielærer på skolen! 🙂

 

Eg brukte mitt eige bilde til å lage denne «Out of Bounds» effekten. Så her kan du sjå mitt resultat! 🙂

Out of bounds celica

Utenom det så er det berre til å følgje med videre i denne veka for å sjå etter oppdateringer angåande plakat som vi skal lage og slikt i forhold til mediepåvirkning og markedsføring. Utenom det så er det berre til å kommentere. Sei kva du meiner uansett kva det enn måtte være 🙂 Håper også dere får ei fin veke fremover!

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉