Hjem

Levitation bilder: DONE! :D

Legg igjen en kommentar

Jepps, da var eg endelig ferdig med ukens oppdrag 😀 Eg sa jo tidligere i veka at dette kom sannsynligvis til å bli ei kjekk og kreativ veke, og det hadde eg rett i 😀 Det har vore ei kreativ og spennende veke med levitation bilder 😀 Har også vore litt stressande, men har egentligt gått veldig greit. Eg føler også at eg har fått til effekten som eg har ønsket å oppnå 🙂

Idag har eg sett gjennom bildene og sett etter feil og rettet opp i desse 😀 Eg har også stilt litt inn på levels og hue & saturation for å få bildene mindre «blasse». Det var stort sett det som eg trengte å gjere idag 😀 Så nå kan eg levere inn arbeid mitt og ta påskeferie med god samvittighet 😀 Nå har eg gledet meg lenge til denne ferien, så nå skal det bli godt å endelig få sette seg ned og kose seg med alt anna enn skolearbeid 😛

Men nå skal eg ikkje snakke med fullstendigt vekk her 😉 Dåkke har nok lyst te å sjå det ferdige resultatet av dette ukens arbeid 😀 og slik blei det 😀

Handler brus Mary Poppin Piano 1 Piano 2 vannflaske Vasker bil

 

Jepps, ukene etter påsken blir stressande 😮 Nå nærmer vi oss eksamenstider, russetid og mykje arbeid skal gjeres før sommerferien inntreffer 😉 I media i veka etter påsken skal vi jobbe med revisjonsuke, dvs. at vi jobber med tidligere ting som vi har jobbet med og forbedrer dei 😀 Så det skal bli spennande og få tilbakemelding på arbeidet som eg har gjort fra vinterferien og fram til påskeferien 😀 Både gleder meg og gruer meg 😛 Men men, vi snakkes etter påsken, GOD PÅSKE! 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Norsk skoleoppgave om språk!

Legg igjen en kommentar

Me fekk i oppgåva å sjå på dei ulike nordiske land sine språkråd 😉

 

Noreg har eit språkråd som jobbar med å sjekke at fordelinga av nynorsk og bokmål blir opprettheldt på rett måte. Språkrådet statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet. Språkrådet jobbar for at norsk skal brukast i alle deler av samfunnslivet, men også i framtida og ikkje og blir tilsidesatt av engelsk. Dei jobbar også for å gi det offentlege, næringslivet og folk flest tro på at norsk språk duger, og arbeider for å auka kunnskapen om norsk språk. Språkrådet har ein tilsynsteneste som følgjer med på om statsorgana følgjer krava om fordeling av nynorsk og bokmål. Dei får om lag 10 000 språkspørsmål på e-post og telefon i året.

 

Det svenske språkrådet ble etablert 1.juli 2006. Etter at de slo saman sverigefinska språknemnda, svenska språknemnda og klarspråkgruppa ble det til et språkråd. De har også et anna svensk språkorgan, nemlig Terminologicentrum. Dette organet arbeider med liknande spørsmål, men er spesielt innretta mot fagspråk og terminologi. Den svenske regjeringa finansierer språkrådet, men har ingen ambisjonar om å utøver direktive kontroll over språket.

 

Det danske språkrådet blei oppretta i 1955 og var sist ute av dei nordiske landa med å skaffe seg ein offisiell språkleg normeringsinstitusjon. Det var nok ikkje tilfeldig at Danmark kom sist. Uviljen mot å foreta inngrep i språket var og er sterkare i Danmark enn i dei andre landa. I staden for direktiver om at slik og slik skal det heite, gir Rådet råd og rettleiing om god språkbruk og opplysningar om kva som er fastslått som norm. Ordbøker, særlig «Retskrivningsordbogen», og grammatikkar er grunnlaget for rådgivninga. Da Rådet i 80-åra drista seg til å foreslå ny stavemåte for orda mayonnaise, remoulade og roastbeef (majonæse, remulade, rostbøf), blei det eit oppstyr så voldsomt at det med full rett ble døypt «majonæse-krigen»! Dansk Språknemnd beskriver altså språket heller enn å forsøke å styre det.

 

Felles nordisk språkpolitikk

Dei nordiske landa har gått saman og lagt to forskjellige språkpolitiske dokumenter. Den nordiske språkdeklarasjonen og den nordisk språkkonvensjon.

Bakgrunnen for den første deklarasjonen om nordisk språkpolitikk var et behov for ein ny nordisk språkpolitikk som fremme heilskap og samanheng mellom dei nordiske språksatsingane.

Den nordiske språkkonvensjon går ut på nordiske statsborgerar skal kunne bruke morsmålet for å komme i kontakt med ein annen nordisk lands regjering.

Sverige og Danmark har språkpolitikk der riksmålet blir høgare sett på, men dei prøver å holde for mange framand ord frå språket. Island fremhever puristisk politikk med språket.

 

Islandsk språkråd blei danna i 1964.

Den islandske språknemnda foreslår, i samråd med fagekspertar, nyord. Islendingar aksepterer vanlegvis nyskapnadene. På heile 1900-talet har ein difor funne opp mange ord for nye omgrep basert på det urnordiske ordstammeutvalet. Ei viss språkleg isolering blir balansert av at termar og omgrep blir sjølvforklarande og gjennomskinlege, ofte òg for andre nordbuarar. Døme:

bibliotek = bókasafn (boksamling)

kontor = skrifstofa (skrivestove)

teater = leikhús (spelhus)

Språkrådet

Ja, vi lærer om norsk i media også 😉 Er ikkje berre media som er i fokus 😛

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Levitation bilder soon done ;)

Legg igjen en kommentar

Jepps! 😀 Da var eg snart ferdig med levitation bildene mine 😀 Eg fekk tatt nokre bilder igår og har nå redigert dem 😀 Den eine ideen min om å på ein måte henge meg sjølv, byttet eg ut med å heller være eit spøkelse 😀 Det eine problemet på dette spøkelse bilde var at det var litt mørk, rett og slett litt for mørkt kanskje 😛 Derfor har eg bestemt meg for å ta eit nytt bilde av noko anna 😀 Den nye planen er å få ei vannflaske til å sveve og helle ned vann i munnen på ein person. Ei flyvande flaske med andre ord. Så dette bildet vil eg ta iløpet av dagen idag også redigere dette ferdig 😀 Etter det må eg berre sjekk gjennom alle bildene som eg har tatt, også redigere litt småting på desse, så er eg ferdig og kan levere inn 😀 Så iløpet av idag og da kanskje morgendagen vil eg ta siste bildet og redigere og sluttføre alle bildene, før innlevering.

Bildene eg tok igår var piano-ideen og spøkelse-ideen, og slik blei det 😀

Piano 1 Piano 2 Spøkelse

 

Slik blei dei bildene 😀 Kun siste finpuss på dei så er dei leveringsklare (utenom spøkelse som kanskje blei ein smule for mørk) 😀 Jepp jepp, følg med iløpe av morgendagen for siste oppdatering før ferie 😀 Imorgon får dere sjå korleis dei ferdige produkta blei 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Levitation bilder in the making! :D

Legg igjen en kommentar

Jepps, da har eg endeligt fått ideer om kva eg skal ta bilder av, og har allerede vore ute å tatt nokre bilder 😀 Etter sist blogginnlegg satt eg meg ned og skrev ned nokre av ideane som eg fekk. Ut fra det brukte eg litt av tida mi på tirsdag til å ta bilder 😀 Så idag har eg brukt tida mi på å redigere nokre av desse bildene 😀

Ideane mine til bildene er da:

–          Vasker bil

–          Handler på ein butikk

–          Spiller på piano

–          Henger seg selv

–          Flyr med paraply

 

Så langt har eg klart å redigert bildene til to av ideane mine 😀 Resten kommer eg nok til å ta bilder av idag 😀

Du tar først eit bilde der verken du eller krakken er på bildet

IMG_7185

Så tar du eit bilde der du og krakken er på bildet

IMG_7182

I photoshop legger du bilde av deg og krakken over det andre bildet også visker du vekk krakken, slik at det ser ut som om du svever

Fjerne krakk

Så til slutt vil resultatet bli slik 😀

Vasker bil

Mary Poppin

 

Så det er så langt eg er komt 😀 Iløpet av dagen vil eg som sagt ta dei siste bildene, også redigere desse iløpet av morgendagen, før innlevering skjer på fredag 😀 Så får vi sjå korleis resultatene blir 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Ukens tutorial: Old School Logo :D

Legg igjen en kommentar

Jepps! 😀 Da er vi igang med aller siste veke før ferien 😀 Må virkelig sei at nå gleder eg meg til å ikkje ha noko skolearbeid i ei heil veke. I denne veka skal eg jobbe med det som heter Levitation bilder 😀 Dette er bilder der folk på ein måte svever i lufta. Dei kan for eksempel også gjere forskjellige ting, mens dei svever, slik som for eksempel å ta ein brus fra eit skap 😀 Så nå gleder eg meg til å begynne med idearbeid for denne ukens oppdrag. Her kan det komme forskjellige kreative ideer. Men som tradisjonen følger, så blir det tutorial på mandagen 😀

 

I denne ukens tutorial skal vi lage ein Old School Logo i Illustrator. Læreren min laget ein slik logo til klassen vår, og da han fekk så mange likes på denne logoen, blei det gjort om til ein tutorial 😀 Så her kan det være mykje å lære (blant anna offset path), og i tillegg lager du ein veldig kul logo! 😉

Du kan følgje tutorialen her

Mitt resultat blei slik 😀

Illustrator rocks

 

Utenom det så fekk eg litt tid etter å ha gjort tutorialen 😀 Da brukte eg tida på å kikke litt på inspirasjon til Levitation oppgava mi denne veka 😀 Eg fant mykje spennande, og eg kommer til å bruke mykje av inspirasjonen til å ta noko liknande bilder 😀

dustin-thompson-lawnmower flying Levitation-Photography-by-Denis-Darzacq-2 Ramço-Ror-Surreal-and-Levitation-Photography ph5 Levitation-photography-by-Levitation-SG-12

Så for resten av veka vil eg jo da jobbe med idearbeid til foto-oppgava også begynne å ta bilder 😀 Gleder meg faktisk litt til å finne locations og begynne å ta bildene, eg håper på at det kan bli ei kjekk og kreativ veke før ferien intreffer 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Karmøy i timelapse = DONE! :D

Legg igjen en kommentar

Då var eg endeleg ferdig med timelapse filmen min 😀 Eg må jo få sei at eg har jobbet nokså hardt med denne oppgava, både med å finne locations og kva eg skulle ha med i filmen 🙂 Eg meiner sjølv at sluttproduktet blei kjempebra 😀 Det er jo ein litt merkelig film med tanke på at alt er timelapse, men det var det som var oppdraget for denne veka, å lage ein timelapse film 😀 Å det har eg klart 😀

Timelapse filmen viser jo da Karmøy, heilt fra Skudenes i sør til Norheim i nord. Innimellom stopper eg på kjente plasser slik som Åkra, Kopervik og Avaldsnes 😀 Her kommer det da timelapser av flotte plasser i den eventuelle byen. Så planen var altså å vise Karmøy i ein timelapse. Det er den røde tråden gjennom heile filmen 😀 Og filmen har også da ein handling 😀

 

Sluttproduktet kan du sjå her 😀

 

Jepps, men da kan eg endeleg ta helg med god samvittighet 😀 I neste veke skal eg begynne med levitation bilder 😀 Det gleder eg meg til! Viss eg får tid, så begynner eg nok med idearbeid på søndag, slik at eg har god tid på meg i neste veke til å gjere det oppdraget ferdig 😀 Orker ikkje å stresse før ferie 😉 Følg med i neste veke for å sjå kva Levitation bilder er 😉 God helg! 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Nærmer meg slutten! :D

Legg igjen en kommentar

Jepps, nå nærmer det seg slutten på timelapse filmen 😀 Eg var ute å tok opptil fleire timelapser igår og nå begynner filmen og ta form 😀 Det eneste eg mangler nå er å sette filmen fullstendig sammen og finne passande musikk, så er den fiks ferdig for visning til dere 😀 Eg kan jo si det at eg veit at eg ikkje har gått heilt ut etter boka når eg har laga desse timelapsane 😉 Eg har jo blant anna snudd på kamera medan det har tatt bilde, for å få ein panorerings-effekt på filmen, at du skulle bli litt meir liv og bevegelse i filmen 🙂 Målet med å lære ting er jo å gjere ting på nye måter, så derfor ville eg prøve på dette 😀

 

Eg vil forsettte med å redigere filmen heime idag, og prøve å bli ferdig 🙂 På den måten får eg tid på skolen til å sjekke gjennom filmen og eventuelt rette opp i nye feil og mangler som eg kan finne. I tillegg kan eg jo kanskje begynne å tenke litt på neste ukens oppdrag som er Levitation bilder 😀

Utenom det så vil eg sitte inne idag å sjå i skjermen på dette:

Redigeringsrom

 

Følg med imorgon for å sjå korleis sluttproduktet blir 😉 Håper på at dette blir bra 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Older Entries