Hjem

Mobbing – Manus!

Legg igjen en kommentar

Hallaisen! 😀 Jadda, då nærmer deg seg helg med stormskritt (bokstaveligt talt her på Karmøynå med all den vinden) 😀 Joda, så iløpet av denna veken har vi jobbet med å sette dagsorden! Mi gruppe har valgt å sette mobbing på dagsorden som forklart i sist innlegg! Mobbing er jo noko som skjer overalt, både på skole og på nett. Det er aktuelt og rammer veldig mange mennesker og kan ha fatale konsekvenser. Vi har derfor valgt å sette dette på dagsorden for å få eit meir fokus på mobbing ettersom dette sårer mennesker både psykisk og fysisk! Det er eit vanskelig tema, og absolutt noko som det må bli mindre av! Vi håper jo derfor at denne videoen kan skaffe foreldre og mobbere litt informasjon om korleis ein mobber har det.

På onsdag blei det ingen jobbing med mobbe-prosjektet. Da skulle vi plutselig jobbe med noko anna. Eg meiner sjølv at dette er tull og vås, å begynne med noko når vi allerede jobber med noko anna. Da blir det for mykje blanding, og alt blir berre tull til slutt, så eg håper på at alt kan snart ordne seg, med at vi kan ta for oss ein ting om gangen og ikkje 1000 andre ting 😛

Så dagen idag har gått ut på å skrive manus til filmen! 😀 Så me lagte først ein slags tankekart om kva vi skulle skrive om, så delte vi inn om kva kvart enkelt skulle skrive om 🙂

Snakke om mobbingSnakke om mobbing

 

Så joda, vi håper på å få filmet imorgon, men dette kan være ein utfordring ettersom alle softboxane og fotostudioet er opptatt, men vi skal nok klare å finne på noko, og satse på det beste 🙂 Sannsynlegvis får vi skaffe oss ein grupperom ein plass og plassere noko foran eit lys, slik at lyset blir dempet og stemingen blir meir dyster. Dette er noko vi må sjå kva vi klarer å skaffe. Dersom vi ikkje får noko rom eller noko slikt, får vi rett og slett begynne med plakat oppgava som vi også skal jobbe med 🙂 Så får vi heller filme etter helga 🙂

Utenom det så håper eg at dere får ein fin dag videre og at ingen her blir mobbet 🙂 Husk, stå opp mot mobbing! Gi beskjed! 😉

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Mobbing!

Legg igjen en kommentar

Hallais! 😀 Idag har gruppa mi jobbet videre med idearbeid angåande mobbing. Vi har sett på ulike måter å bli mobbet på, kva mobbing er, sett på ulike historier fra personer som har blitt mobbet og tenkt ut korleis vi skulle filme.

Alt vi har funnet ut har blitt skrevet ned på ark med tankekart og brainstorming, så nedover her vil du sjå bilder med desse tankekarta 🙂

Mobbing

Framgangsmåte

Begynnelse

Kva er mobbing

Mobbing kan være mye forskjellig. Her er nokre eksempler på kva barn og unge anser som mobbing:

Å bli kalt navn
Å bli ertet over tid
Å bli dyttet og dratt rundt omkring
Å bli slått eller angrepet
Å få sekken sin kastet rundt
Å få et rykte om seg spredt
Å bli ignorert og satt utenfor
Å bli tvunget til å gi fra seg penger eller andre ting
Å bli angrepet på grunn av rase eller religion

Mobbing ansees også å bli plaget over lengre tid. Dersom ein kamerat av deg kaller deg for ein ting, kun ein gang, kan eigentleg ikkje dette ansees som mobbing. Men dersom dette skjer kvar dag, vil dette være mobbing.

 

Nettsider om mobbing:

Ung.no

Udir.no

Medietilsynet

 

Organisasjon mot mobbing

MOT!

 

På onsdag vil vi lage storyboard og manus, og på torsdag filme og eksportere, mens vi på fredag vil redigere og publisere filmen! 😀 Dette er planen pr. idag. Dersom det skjer noko iløpet av veka, vil dette sannsynlegvis endres. Utenom det ønsker eg alle ein fin veke 🙂

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Sette dagsorden – Mobbing

Legg igjen en kommentar

I dag har vi fått ei oppgave. Eg og ei lita gruppa har fått i oppdrag å lage ein film av noko som kan settes på dagsorden. Det som er på dagsorden nå for tida er Amnesty TV-aksjonen. Vi i gruppa har bestemt oss for å sette mobbing på dagsorden. Mobbing pågår rundt om på skoler over heile landet. På nokre skoler blir mobbing strengt straffet, i andre skoler kan det hende at læraren mobber eleven. Vi i gruppa vil lage ein film som viser litt om korleis unger som blir mobbet har det. Vi vil også fortelje litt om mobbing. Vi skal vise filmsnuttar der unger skal fortelje korleis dei føler seg. Vi må komme med slagord som f.eks: Stå opp mot mobbing. Du kan gjere ein forskjell. Vi skal altså prøve å oppfordre folk til å støtte dei som blir mobbet. Det hender ofte at folk kun står og ser på at andre blir mobbet. Enten fordi dei er for redde til å gripe inn for å sjølv bli mobbet eller fordi dei ikkje bryr seg. Korleis ville du sjølv følt deg dersom du blei mobbet. Vi må få folk til å innse at mobbing er noko som ikkje skal eksistere. Folk må støtte dem som blir mobbet, støtt ditt medmenneske! Mobbing kan føre til uante konsekvenser, i verste fall selvmord! Dette er altså eit veldig viktig tema å ta opp på dagsorden ettersom det er aktuelt og skjer kvar dag på skoler. Det skjer ikkje berre på skoler heller. Det kan oppleves heime også, da går mobbingen gjennom internett, SMS, MMS… Mobbing gjennom Facebook, SMS og andre digitale plattformer er eit økande problem. Så her må også noko bli gjort.

 

Ideer

Mobbing

Mobbing

 

Utenom denne oppgava skal vi også lage to plakater. Den eine plakaten skal omhandle den norske medieideologien. Den andre plakaten skal omhandle postmoderne offentlighet redder verden. Dette dreier seg mest om at facebook, youtube og blogging kan være i hjelp i kampen for demokrati. Eksempel på dette er i Egypt.  Det kan du se her: http://www.youtube.com/playlist?list=PLyYp3BH20gSDiNM0_sKMWOfGCSKR8r3J_&feature=mh_lolz

Eg har ikkje begynt for fullt med plakat oppgavene, men har ein liten ide om korleis eg kan begynne med dei.

Ideer:

Den norske medieideologien

Lisens – betaler for å unngå reklame

Reklame for at tv-selskapet skal få penger

TV?

Ide: Ser for meg ein gammel TV med NRK logo ved. + innfading av ein giro med NRK lisens? ???

 

postmoderne offentlighet redder verden

Facebook-sosial kanal til å nå til store folkegrupper spredt verden over

Medier er makt – Facebook er makt

Filme kva som skjer i Egypt – folk blir skutt for å gå imot regjeringen, demonstrasjonar – legger filmen ut på blogger/facebook = økt oppmerksomhet

Blogging er makt

 

Ide: Ser for meg politistyrker som står med våpen og som møter demontranter med mobiler, videokamera – FACEBOOK?? Bruke sosiale medier som våpen mot en regjering som går mot demontranter med våpen. ?

Skisse og slikt blir laga til plakatoppgavene i seinare anledning 🙂

 

Ja, stort meir har eg ikkje å sei. Gruppa mi har ein ide som vi skal prøve å gjennomføre 😀 Utenom det så får eg jobbe mykje med plakatoppgavene. Håper dåkke får ei fin helg, så snakkes med i neste veke 🙂

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Makt og Medier: Debatt

Legg igjen en kommentar

Denne veka på skolen jobber vi med makt og medier. Slik som vi veit har medier eigentleg nokså stor makt, når ein tenker seg om. Idag har vi tatt for oss om debattering. Vi har altså hatt vårt eige debatt program om karikaturteikningen av Muhammed. Dette er ingen sann debatt, så ta ingenting seriøst!!

Debatten NRK

Programmet: «Debatten» som går på NRK. Bildet hentet fra Google

 

TV-debatt: Ytringsfrihetens grenser

Dette er ingen sann debatt. Dette var eit rollespill på skolen angåande debattering rundt saken om karikaturteikninga av Muhammed.

I dagens debatt fekk vi ulike argumenter rundt saken om karikaturteikninga av Muhammed.  Vi hørte at redaktør i Jyllandsposten meinte at det var viktig å trykke karikaturteikninga for å styrke og forsvare ytringsfriheten og presse/trykke friheten. «Ytringsfrihet er en bærebjelke for vestlig politisk kultur, og har vært nødvendig for våre samfunns utvikling. Med ytringsfrihet kom folkestyre, kritisk vitenskap og nye kunstneriske uttrykk.»

Imamen svara med å være småfrekk og truande. Han meinte på at det var greitt at ein har ytringsfrihet, men ein må kunne ta til rette for andres religion, tru og kultur. Ein må sette ei grense om kor ytringsfrihetsgrena går. Vi muslimer svarer sjølvsagt da med vold.

Redaktøren seier imot og meiner at muslimane gjer noko tåpelig. Drapstruslar er tåpelige. Vi i Jyllandsposten har ytringsfrihet og pressefrihet. Vi kan publisere det vi vil og når vi vil. Du burde vite at i Koranen er det dødsstraff for å forærme Allah og hans profet. Skal vi virkelig underkaste oss dette verset for å unngå ubehageligheter. Nei, vi er ikkje ein del av Koranen eller deres tro. Vi må vise at vi har ytringsfrihet og ingenting skal knekke dette.

Religionsvitaren støtter redaktøren i det han seier. Han meiner også at ytringsfriheten står sterkt, men at det bør gå ei grense her. Vi kan høre det samme blir sagt av både Ap og Krf politikarar og store deler av publikumet.

Frp politikaren derimot meiner at vi bør trykke fleire av desse karikaturteikningane. Han ønsker ikkje at Norge skal bli muslimanisert, altså at muslimer skal ta over landet. Han vil ha utlendinger ut av landet.

Imamen blir meir og meir hissig og gir ut drapstrusler til både Frp politiker, karikaturteikner i salen og redaktøren. Programleder får roet ned stemingen og seier til publikum at drapstrusler ikkje skal gjentas.

Karikaturteiknaren spør imamen og religionen hans ikkje er ein fredfull religion.

Imamen svarer at religionen er fredfull og at det er kun eit fåtall som tyr til voldelig opprør. Men situasjonen snur seg raskt og imamen blir sur nok ein gang og tyr til drapstruslar.

Programlederen må nok ein gang avbryte debatten og spør om det er nokon som vil tilføye noko, før debatten avsluttes.

Det er ingen som ønsker å tilføye noko og debatten avsluttes.

Ut ifra debatten kan ein sjå at ytringsfrihet står veldig sterkt i denne saka. Men dette er nok meininga også, ytringsfrihet er ein stor frihet blant oss, og dette er noko vi ikkje vil miste. Men vi må klare å avgrense bruken av ytringsfriheten. Ein må prøve og ikkje krenke noen, på noen som helst måte, ved bruken av ytringsfriheten. Ein må bruke ytringsfriheten klokt og ta ansvar for det som vi gjer, seier eller trykker.

 

Vi får sjå kva som skjer videre i veka! 😀 Det er berre til å følge med 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Markedsføringsstrategi!

Legg igjen en kommentar

Heisann! 😀 Nå har det vore veldig lite blogging i det siste, men det er litt vanskelig å finne ut kva du skal blogge om når store deler av undervisningen er teori, eller at vi gjer noko teoretisk. Det er jo veldig kjedelig å snakke og lese om teori da, men berre som ein liten oppdatering så hiver eg innpå litt teori! 😀

 

Den siste veka hadde vi om markedsføringsstrategi. Vi skal altså finne ein strategi som gjer at konseptet/firmaet/ideen blir godt markedsført og truffen av målgruppa. Så vi har da lagd ein markedsføringsstrategi for plakaten som vi lagde om CO2. Så vi fortsatte i gruppene som vi var i, da vi lagde plakaten, og lagde denne strategien.

 

Ut fra strategien kan du lese litt om senderen (FN), målgruppa, budskap, strategi, visuell grafisk modell av markedsføringen, ulike tiltak og kanaler, og fordeler og ulemper.

 

Markedsføringsstrategien for CO2 plakaten vår kan du lese her –> Markedsføringsstrategi

 

Siden vi hadde plakten som ei framside, tenkte eg at vi også kunne hatt ei bakside også. Så dette blei også laget 🙂

 

Jepps! 😀 Dette var jo da berre ein liten oppdatering om denne veka. Håper du får ein god høstferie og kommenter dersom det er noko du lurer på! 🙂

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉