Jepps! 😀 Da var ei ny skoleveke over, og starten på helga begynt! 😀 Denne veka har vi jo jobba med gruppearbeid, der vi skulle lage ein plakat om eit emne eller eit produkt. Så nå er plakaten klar og kan vises til dere! 😀

 

Plakat!

 

Og siden vi har hatt litt om påvirkning og retorikk i dei siste vekene, tenkte eg å snakke litt om plakaten vår i forhold til dette!

Åpen påvirkning er brukt i reklamen. Vi kan tydelig sjå kva denne reklamen vil vise frem. Vi ser røyken rundt personen, vi ser gassmaska, bilen med skilter som det står CO2 på og bilen som står på. Teksten som står på plakaten viser direkte også kva plakaten vil formidle. Vi kan også sjå at bakgrunnen/gresset begynner å bli dødt.

 

På ein annan måte kan dette være skjult påvirkning. Bilen som er i bildet kan være ein skjult påvirkning. Ein får kanskje lyst på å kjøpe seg ein slik bil etter å ha sett plakaten. Dette blir på ein måte som ein produktplassering. Vi plasserer eit produkt i plakaten. Dette var jo tanken vår først også, at vi både skulle reklamerer for ein bil og for forurensing.

 

Bevisst påvirkning er at Toyotaen som er plassert i bildet skal vise til at Toyota var ein av dei første med hybrid bil (Prius) Altså Toyota har tatt steget videre mot miljøvennlige biler. Gassmaska er også plassert bevisst for gassmaske blir brukt til å puste i for eksempel gasser (eksos) og anna materiale av gass, slik som når du lakker. Eksosen er i fokus.

 

Ethos: FN er dyd i ethos. Dei har gode verdiar og gjer gode gjerningar. FN hjelper til der det trengs. FN’s klimapanel har også vunnet Nobels fredspris i 2007. Prisen ble delt mellom panelet og USAs tidligere visepresident Al Gore. Nobelkomiteen begrunnet tildelingen med den innsatsen panelet og Gore hadde gjort «for å utvikle og gjøre bedre kjent kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer og for å skape et grunnlag for de tiltak som trengs for å motvirke slike endringer»

Toyota er forstandighet. Toyota er klok, kunnskapsrik og erfaren innenfor arbeid med bil. Toyota Prius var den første serieproduserte hybridbilen som blei markedsført og solgt parallelt med konvensjonelle modeller. Så Toyota var ein av dei som tok steget videre for å skape ein meir miljøvennleg verden.

 

Phatos: Vi spiller mest på skremsel følelse. Ein skal bli redd for at verden kan bli slik som på plakaten. At ein må begynne å gå med gassmaske for å gå ut i friluften. Men det skal også være litt følelse av skyldfølelse. Tenk deg at dette er ditt barn i framtida, som må gå med gassmaske ut i frilufta. Det er bilførere som skal få skyldfølelse for at ein bruker bilen så mykje som ein gjer. Ein kunne heller brukt ein miljøvennlge bil, ein bil som ikkje utgir så mykje eksos, helst ingen eksos.

 

Logos: Moralsk argument, Vi har eit ansvar overfor andre (samfunnet, nasjonen, kommande generasjonar, menneskeheita, planeten osv.) Derfor må vi bruke bilen mindre, eller skaffe oss miljøvennlige biler, slik at luften blir reinare, mindre CO2 og mindre global oppvarming. Vi har eit ansvar for samfunnet.

 

 

 

Sender – FN

Budskap – Kva vil du gjøre når det er ingen luft igjen? Vel, det er ikkje så mykje å gjere då! Bruk bilen mindre! Ta steget videre å kjøpe miljøvennleg bil.

Målgruppe – Bilførere i alder av 18-25. Vi må først og fremst prioritere ungdommer som nettopp har fått lappen og skal skaffe seg bil. Vi må få dem til å kjøpe miljøvennlege biler, istedenfor gamle biler som har mykje eksosutslepp. Derfor må vi sikte til ungdommen. Sekundær målgruppa er folk som allerede har bil, men skal kanskje bytte bil til fordel for større familie eller mindre bil. Dette er meir i alder av 25-50 år. Målgruppa sikter både til kvinner og menn.

 

Font: Destroyed – oppløysning. Fonten skal representere at verden faller sammen. Skrifta er av typen destroy, altså øydelagt. Dette skal også representere at samfunnet begynner å gå i oppløsning, det blir øydelagt.

 

Fargar: Dystert. Det er ein dyster stemning ettersom at dersom verden blir sånt i nærmeste framtid, vil samfunnet bli veldig grått, trist og dystert.

 

Plakaten viser stadiet før det er ikkje meir luft igjen. Plakaten spør deg kva du vil gjere i neste stadie. Neste stadie er at det er ingen luft, og da overlever man ikkje. Vi er nå i det stadiet der lufta er så tungt og forgifta at ein må bruke gassmaske for å gå i frilufta. Dersom vi begynner å bruke miljøvennlege biler nå eller i stadiet ved gassmaska kan ein klare oss, før vi kommer til det stadiet at det ikkje er meir luft igjen.

 

Kairos – FN  miljøkonferanse. Det kunne blitt vist i ein av FN sine miljøkonferanser.

 

Så har vi noko som vi kaller for SWOT-analyse. Her ser vi på sterkheter, svakheter, muligheter og trusler ved plakat og idearbeid.

 

Strenght

Vi har brukt mye tid og lagt mye innsats i idearbeid, vi har lagd både brainstorming, tankekart og skisser. Her har vi tatt opp ideer og diskutert hva vi syns er gode ideer og ikke fylt så gode. Vi har tatt utgangspunkt i ethos, pathos og logos siden det er ganske relatert til temaene vi har hatt nå i det siste. I bildet har vi brukt en Toyota bil, dette er et merke som mange forbinder som miljøvennlig, de har lagd biler som f.eks: Toyota Prius, som ble lagd for å være nettopp dette, miljøvennlig. Vi bestemte oss for å bruke FN som sender i dette produktet, grunnen er at FN kjemper mot akkurat det temaet vi tar opp i denne plakaten, vi valgte derfor FN som sender slik at det skulle virke mer troverdig.

Weaknesses

Et eksempel er blomstene i bakgrunnen, de kan gjøre det litt mindre troverdig. En annen svakhet kan være at om plakaten ikke blir godt nok markedsført så kommer ikke budskapet vårt til å nå frem. En annen svakhet

Opportunities

– Kan lage reklamer i andre medier, som f.eks tv og radio
– Andre organisasjoner enn FN kan være med på kampanjen
– Enkeltpersoner kan også fremme kampanjen

Threats

– Store bilfirmaer som har mer midler til å lage reklamer som f.eks Chevrolet.
– At budskapet ikke når frem til målgruppen.
– Dårlig kontekst…

 

Jepps! 😀 Utenom det håper eg at dere følger med i neste veke! Da skal vi utvide ideen vår og plakat vår til noko større, så stay tuned! 😀 Håper også at dere får ei fin helg og koser dere! 🙂 Kommenter gjerne kva du synes om plakaten!

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Reklamer