Joda, ein ny veke med nye muligheter! 😀 Eg er ikkje heilt sikker på korleis denne veka er blitt lagt opp, men eg trur det er mulighet for meir arbeid som eg kan vise frem til dere, enn kun teori! 😛 Men eg skal starte dette innlegg med litt teori, som vi måtte blogge om, også skal vi videre til ukens tutorial som handler om Out of bounds, altså at eit objekt forsvinner ut bildet! Skjønner du ikkje heilt kva eg meiner? Følg nedover innlegget og sjå tutorialen! 😀

 

Først var det litt teori 🙂 Nedenfor ser du nokre spørsmål som eg har jobbet med på fredag og idag. Spørsmåla omhandler temaet som vi har for tiden: Mediepåvirkning 🙂

 

Hva menes med at mediene er mektige men ikke allmektige?

Det vi meiner med at mediene er mektige er at mediene kan og vil fortsatt påvirke oss, men vi kan styre på kva slags måte vi vil bli påvirka på. Før i tida sa vi at medie var allmektige. Da trudde alle på kva mediene sa og gjorde. Nå for tida kan vi sjølv bestemme påvirkningsemnen.

Hva menes med «motmakt» og ordtaket «der det finnes makt, finnes det også motmakt»? Kom med et eksempel.

Motmakt meines med at vi har ei makt mot makta. Vi trur ikkje automatisk på kva andre seier. Vi har sjølv noko vi skulle ha sagt og vi kan sjølv bestemme påvirkningen. Altså er det finnes makt, vil det alltid finnes ei motmakt. Det er alltid nokon som kan seie imot og stå for eigne meininger. Slik som i media. Media har ein makt, og vi mennesker er motmakta. Vi trenger ikkje tru på alt som mediene seier. Vi er aktive, vi sorterer og forkaster og vurderer det vi opplever.

 

Hva betyr ordet katarsis og hva menes med Katarsis-teorien med tanke på mediepåvirkning?

Katarsis betyr renselse. For eksempel dersom ein er sur og aggressiv, kan ein spele eit voldsspel for å få aggressiviteten ut av kroppen og inn i spelet.  Det som menes med Katarsis-teorien er at dette som eg har forklart over. At ein bruker volden som mediene viser til eller eit voldsspel for å få ut aggresjonen i kroppen.

 

Hva betyr ordet «kultivere» og hva menes med Kultivasjons-teorien med tanke på mediepåvirkning?

Ordet kultivere betyr å foredle eller danne. Det som menes med Kultivasjons-teorien er at mediene bidrar til å danne eller utvikle oss som mennesker med våre egne holdninger og syn på verden og livet.

 

«Medievold skaper ikke vold, men frykt». Hva menes med dette utsagnet og hvilken teori innen mediepåvirkning kan vi knytte til det? 

Det vi meiner med uttrykket «medievold skaper ikkje vold, men frykt» er at ein blir ikkje meir voldelig ved å sjå på TV og slikt. Ein blir meir engstelig og redd for at samfunnet er meir skummelt enn det eigentleg er. Her kan ein trekke inn kultivasjonsteorien.

 

Kan du forklare forskjellene på åpen og skjult påvirkning og komme med egne eksempler?

Åpen påvirkning er slik som reklame. Vi viser åpent hva som er hensikten. Slik som musikkanmeldelse, lesarinnlegg og politisk propaganda. Skjult påvirkning er å skjule sin eigentlige hensikt. Dei skjuler sitt eigentlige budskap. Produktplassering er eit eksempel på skjult påvirkning. For eksempel dersom vi ser at ein kjent skuespiller kjører BMW i ein stor Hollywood film, blir ein skjult påvirka på å kjøpe denne bilen, altså produktplassering.

 

Kan du forklare forskjellene på bevisst og ubevisst påvirkning og komme med egne eksempler?

Bevisst påvirkning er når avsenderen bevisst påvirker oss med leserbrev, reportasjer  og produktplassering. Ubevisst er når ein avsender ikkje er klar over konsekvensene av budskapet sitt.

 

Forklar hva som menes med at pressen til tider forenkler og skaper et svart/hvitt syn på verden.  Er dette bevisst eller ubevisst påvirkning?

Det som menes med at pressen til tider forenkler og skaper eit svart-kvitt syn på verden er at pressen skal informere oss om det som skjer, slik at vi kan forstå å gjere oss ein meining. Ofte formidler nyhetsmediane eit litt forenkla bilde av virkeligheten. Dei har ein tendens til å fokusere på det som er oppsiktsvekkande eller dramatisk , og det som innebærer ein form for konflikt. Ofte blir konflikten «spisset», og resultatet blir at vi får servert eit svart-kvitt bilde av situasjonen. Dette er ubevisst påvirkning. Mediene er ikkje helt klar over konsekvensene.

 

På hvilken måte kan man si at leketøyskataloger med klare skiller mellom gutte- og jenteleker er både bevisst og ubevisst påvirkning?

Leketøyskataloger med klare skiller mellom gutte- og jenteleker er både bevisst og ubevisst påvirkning fordi lekeprodusenten vil selge mest mulig leker og har derosm påvirkningen åpen og bevisst. Mer eller mindre ubevisst er dei altså med på å opprettholde eit skille mellom jente- og gutteinteresser.

 

Hva menes med påvirkning over kort tid? Kan du komme med 3 eksempler fra egen erfaring hvor du har latt deg påvirke over kort tid?

Det som meines med påvirkning over kort tid er når ein må ha den buksa du såg på reklamen eller i ein film. Eller når alle nyhetsmediene på ein gang er opptatt av krigen mot terror, og du også synes at det er viktig å avlytte mulige terrorister. 3 eksempler der eg har blitt påvirket på kort tid er for eksempel: Da eg såg ein cola reklame ein varm sommerdag. Da eg såg ein ripe fjerner til bil, som eg berre måtte ha. Da eg såg billen (som eg nå har kjøpt) på autodb.no

 

Kan du gi et eller flere eksempel på hvordan du er blitt påvirket over lang tid? 

Eksempel der eg har blitt påvirka i over lang tid er for eksempel all reklamen om å resirkulere all papp og avfall. Når vi har hørt og sett det nok ganger og faktisk begynt å tenkt over kva budskapet er i reklamen, begynner ein kanskje å tenke at ein burde resirkulere avfallet. Sånt har det vertfall blitt for meg. Kvar gang eg får noko av papp, resirkulerer eg dette.

 

Hvilke verdier og mediebudskap fremheves i de filmene og tv-seriene du ser mest på?

Verdier og mediebudskap som fremheves mest i dei filmane eg ser pleier det å være mykje action, fart og spenning saman med skyting og eksplosjonar. Av og til kan det være vennskap og familie som ligger sentralt som verdi i filmane.

Joda, så det var ein del spørsmål å svare på! Men nå skal vi over til det kjekke. Alltid det beste til slutt 😀 Nå skal dere få sjå «Out og Bounds» tutorialen 😀

Her ser du tutorialen som eg har følgt idag! 😀 Denne er laget av Kjartan, medielærer på skolen! 🙂

 

Eg brukte mitt eige bilde til å lage denne «Out of Bounds» effekten. Så her kan du sjå mitt resultat! 🙂

Out of bounds celica

Utenom det så er det berre til å følgje med videre i denne veka for å sjå etter oppdateringer angåande plakat som vi skal lage og slikt i forhold til mediepåvirkning og markedsføring. Utenom det så er det berre til å kommentere. Sei kva du meiner uansett kva det enn måtte være 🙂 Håper også dere får ei fin veke fremover!

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Reklamer