Hjem

Viral Marketing! :D

Legg igjen en kommentar

Hallå! 😀 Denna veka har vi jobbet med individuelle oppgaver! 🙂 Eg har hatt ei oppgave med å sjå på ein Jernia reklame, snakke om Viral marketing og snakke om kvifor Nike og Adidas bruker mykje penger på å sponse idrettstjerner. I oppgava mi stod det også at eg måtte publisere om viral marketing på bloggen min, så nå skal dere få informasjon om Viral Marketing! 😀

 

Viral Marketing
Ordet viral brukes til å beskrive ting i forbindelse med virus- og bakteriedannelser. Det vil seie at noko kopierer og sprer seg av seg sjølv.
Viral markedsføring er da definert som eit viralt fenomen, der eit konsept kopierer og sprer seg av seg selv.
Dette høyres kanskje veldig komplisert ut, så for å forenkle det, så kan man si at viral markedsføring går ut på å lage eit konsept som gjer eit slikt inntrykk på den besøkande, at vedkommande som ser det, får lyst til å dele det med andre. Som forbrukarar, vurderer vi råd fra venner og bekjente som langt meir troverdig enn kommunikasjon fra leverandørane sjølv.
Viral markedsføring som metode får mye oppmerksomhet for tida. Ein av årsakene er sannsynligvis oppfatningen om at det med desse teknikkane er mulig å nå enorme målgrupper med relativt begrensede ressurser. Men selv om viral markedsføring gir spennande muligheter, har den også klare begrensningar. Den som skal oppnå suksess her, må ha innsikt i kva som gir verdi både for sendarar og mottakarar av kommersielt innhold.
Eit eksempel på viral markedsføring, er når du ser ein morsom video på Youtube. Du ler og koser deg, og dette gir deg lyst til å dele videoen med vennene dine, for eksempel ved å publisere på Facebook, sende på MSN eller via epost. Dette er ein av hovudgrunnane til at Youtube har blitt ein fenomenal suksess. Ein viral marketing som slo godt an var Samsung LED-sheep. Her klarte nokre bønder å lage til ulike figurer ved bruken av sauer.

Viral Markedsføring

Positive og negative sider ved viral markedsføring

Vi tar først det negative. Det største minuset ved viral markedsføring, er at konseptet som oftast får ein rask opptur etter lansering, så når det en topp, for så å dabbe av igjen.

Viral Markedsføring
Det positive er at dersom kampanjen blir populær, så vil det bli mykje prat om konseptet, altså mykje «munn-til-munn»-reklame via «jungeltelegrafen», som det så fint heiter. Derfor kan det være lurt å bruke virale prosjekter ved lansering av nye produkter, tjenester og merkevarer.
For markedsførarar som ønsker å utforske potensialet i viral markedsføring, er det viktig å stille seg følgande spørsmål:
1. Kven kan eg nå fram til med min kommunikasjon, dersom eg bruker virale markedsføringsteknikkar?
2. Kven kan hjelpe meg med å spre min kommunikasjon?
3. Korleis skal eg utforme min kommunikasjon for at nokon vil dele den med sine venner i sosiale medier?

Viral markedsføring i praksis
Da Sony Ericsson skulle lansere ein ny mobiltelefon med kamera (som var ein nyhet da) leide dei inn profesjonelle skuespillarar til å opptre som turistar på toppen av Empire State Building i New York. I rolla som turist spurte skuespillerane ekte turistar om dei kunne ta bilde av dem med mobiltelefonen.
Siden det å ta bilder med ein telefon var nytt for dei aller fleste oppsto det dialoger rundt dette kor dei ekte turistane blei utsatt for eit reklamebudskap.

Kilder
Pr. 25. September 2012
http://www.nettbladet.com/viral-markedsforing/viral-markedsforing-forklart.html
Pr. 25. September 2012
http://www.tns-gallup.no/?aid=9101163
Pr. 25. September 2012
http://www.bi.no/forskning/News/Nyheter-2008/Se-opp-for-viral-markedsforing/

 

Jepps! 😀 Så nå veit dere kva viral marketing er! 😀 Vi lærer noko nytt kvar dag. Kva som skjer i neste veke skal bli spennande å sjå, så det er berre til å følgje med videre for å sjå kva som skjer! 🙂 Utenom det ønsker eg alle ei god helg!

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Plakat – DONE! :D

Legg igjen en kommentar

Jepps! 😀 Da var ei ny skoleveke over, og starten på helga begynt! 😀 Denne veka har vi jo jobba med gruppearbeid, der vi skulle lage ein plakat om eit emne eller eit produkt. Så nå er plakaten klar og kan vises til dere! 😀

 

Plakat!

 

Og siden vi har hatt litt om påvirkning og retorikk i dei siste vekene, tenkte eg å snakke litt om plakaten vår i forhold til dette!

Åpen påvirkning er brukt i reklamen. Vi kan tydelig sjå kva denne reklamen vil vise frem. Vi ser røyken rundt personen, vi ser gassmaska, bilen med skilter som det står CO2 på og bilen som står på. Teksten som står på plakaten viser direkte også kva plakaten vil formidle. Vi kan også sjå at bakgrunnen/gresset begynner å bli dødt.

 

På ein annan måte kan dette være skjult påvirkning. Bilen som er i bildet kan være ein skjult påvirkning. Ein får kanskje lyst på å kjøpe seg ein slik bil etter å ha sett plakaten. Dette blir på ein måte som ein produktplassering. Vi plasserer eit produkt i plakaten. Dette var jo tanken vår først også, at vi både skulle reklamerer for ein bil og for forurensing.

 

Bevisst påvirkning er at Toyotaen som er plassert i bildet skal vise til at Toyota var ein av dei første med hybrid bil (Prius) Altså Toyota har tatt steget videre mot miljøvennlige biler. Gassmaska er også plassert bevisst for gassmaske blir brukt til å puste i for eksempel gasser (eksos) og anna materiale av gass, slik som når du lakker. Eksosen er i fokus.

 

Ethos: FN er dyd i ethos. Dei har gode verdiar og gjer gode gjerningar. FN hjelper til der det trengs. FN’s klimapanel har også vunnet Nobels fredspris i 2007. Prisen ble delt mellom panelet og USAs tidligere visepresident Al Gore. Nobelkomiteen begrunnet tildelingen med den innsatsen panelet og Gore hadde gjort «for å utvikle og gjøre bedre kjent kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer og for å skape et grunnlag for de tiltak som trengs for å motvirke slike endringer»

Toyota er forstandighet. Toyota er klok, kunnskapsrik og erfaren innenfor arbeid med bil. Toyota Prius var den første serieproduserte hybridbilen som blei markedsført og solgt parallelt med konvensjonelle modeller. Så Toyota var ein av dei som tok steget videre for å skape ein meir miljøvennleg verden.

 

Phatos: Vi spiller mest på skremsel følelse. Ein skal bli redd for at verden kan bli slik som på plakaten. At ein må begynne å gå med gassmaske for å gå ut i friluften. Men det skal også være litt følelse av skyldfølelse. Tenk deg at dette er ditt barn i framtida, som må gå med gassmaske ut i frilufta. Det er bilførere som skal få skyldfølelse for at ein bruker bilen så mykje som ein gjer. Ein kunne heller brukt ein miljøvennlge bil, ein bil som ikkje utgir så mykje eksos, helst ingen eksos.

 

Logos: Moralsk argument, Vi har eit ansvar overfor andre (samfunnet, nasjonen, kommande generasjonar, menneskeheita, planeten osv.) Derfor må vi bruke bilen mindre, eller skaffe oss miljøvennlige biler, slik at luften blir reinare, mindre CO2 og mindre global oppvarming. Vi har eit ansvar for samfunnet.

 

 

 

Sender – FN

Budskap – Kva vil du gjøre når det er ingen luft igjen? Vel, det er ikkje så mykje å gjere då! Bruk bilen mindre! Ta steget videre å kjøpe miljøvennleg bil.

Målgruppe – Bilførere i alder av 18-25. Vi må først og fremst prioritere ungdommer som nettopp har fått lappen og skal skaffe seg bil. Vi må få dem til å kjøpe miljøvennlege biler, istedenfor gamle biler som har mykje eksosutslepp. Derfor må vi sikte til ungdommen. Sekundær målgruppa er folk som allerede har bil, men skal kanskje bytte bil til fordel for større familie eller mindre bil. Dette er meir i alder av 25-50 år. Målgruppa sikter både til kvinner og menn.

 

Font: Destroyed – oppløysning. Fonten skal representere at verden faller sammen. Skrifta er av typen destroy, altså øydelagt. Dette skal også representere at samfunnet begynner å gå i oppløsning, det blir øydelagt.

 

Fargar: Dystert. Det er ein dyster stemning ettersom at dersom verden blir sånt i nærmeste framtid, vil samfunnet bli veldig grått, trist og dystert.

 

Plakaten viser stadiet før det er ikkje meir luft igjen. Plakaten spør deg kva du vil gjere i neste stadie. Neste stadie er at det er ingen luft, og da overlever man ikkje. Vi er nå i det stadiet der lufta er så tungt og forgifta at ein må bruke gassmaske for å gå i frilufta. Dersom vi begynner å bruke miljøvennlege biler nå eller i stadiet ved gassmaska kan ein klare oss, før vi kommer til det stadiet at det ikkje er meir luft igjen.

 

Kairos – FN  miljøkonferanse. Det kunne blitt vist i ein av FN sine miljøkonferanser.

 

Så har vi noko som vi kaller for SWOT-analyse. Her ser vi på sterkheter, svakheter, muligheter og trusler ved plakat og idearbeid.

 

Strenght

Vi har brukt mye tid og lagt mye innsats i idearbeid, vi har lagd både brainstorming, tankekart og skisser. Her har vi tatt opp ideer og diskutert hva vi syns er gode ideer og ikke fylt så gode. Vi har tatt utgangspunkt i ethos, pathos og logos siden det er ganske relatert til temaene vi har hatt nå i det siste. I bildet har vi brukt en Toyota bil, dette er et merke som mange forbinder som miljøvennlig, de har lagd biler som f.eks: Toyota Prius, som ble lagd for å være nettopp dette, miljøvennlig. Vi bestemte oss for å bruke FN som sender i dette produktet, grunnen er at FN kjemper mot akkurat det temaet vi tar opp i denne plakaten, vi valgte derfor FN som sender slik at det skulle virke mer troverdig.

Weaknesses

Et eksempel er blomstene i bakgrunnen, de kan gjøre det litt mindre troverdig. En annen svakhet kan være at om plakaten ikke blir godt nok markedsført så kommer ikke budskapet vårt til å nå frem. En annen svakhet

Opportunities

– Kan lage reklamer i andre medier, som f.eks tv og radio
– Andre organisasjoner enn FN kan være med på kampanjen
– Enkeltpersoner kan også fremme kampanjen

Threats

– Store bilfirmaer som har mer midler til å lage reklamer som f.eks Chevrolet.
– At budskapet ikke når frem til målgruppen.
– Dårlig kontekst…

 

Jepps! 😀 Utenom det håper eg at dere følger med i neste veke! Da skal vi utvide ideen vår og plakat vår til noko større, så stay tuned! 😀 Håper også at dere får ei fin helg og koser dere! 🙂 Kommenter gjerne kva du synes om plakaten!

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Plakatarbeid! :D

Legg igjen en kommentar

Jepps! 😀 Det som vi nå holder på med i media er å lage ein plakat! Vi har laga grupper og valgt eit emne som vi vil lage plakat til. Gruppa som eg er ein del av har bestemt oss for å lage ein plakat angåande forurensing. Denne plakaten skal være som ein slags vekker til bilførere, at ein bør kjøre mindre med bilen eller skaffe seg el-bil eller anna miljøvennleg bil! 🙂

 

Sist veke laga gruppa mi ein brainstorming av kva slags emne eller produkt vi skulle lage plakat av.

Produkter

 

Emner

 

Etter at vi hadde valgt å lage plakat av bil og forurensing, måtte vi også lage eit tankekart av dette! 🙂

 

Etter å ha laga eit tankekart av bil og forurensing måtte vi begynne med å tenke ut kva slags elementer vi ville ha med i bildet og plakaten. Kva slags retoriske virkemiddel skal vi bruke, kven er sender, budskapet og målgruppa, kva slags font og farger?

 

Så da vi hadde laga eit «tankekart» ut av det måtte vi lage ei lita skisse, slik at heile gruppa tenker likt på oppgava. Skissa vil og brukas til å sjå om ideen er god eller om det finnes forbedring.

 

Jepp! 😀 Så idearbeid, tankekart og skisser er virkelig viktig å ha for eit produkt. Dette er sjølve grunnmuren, dette er alfaomega for eit produkt. Dersom du har eit godt forarbeid med idearbeid, skisser og tankekart vil dette garantert føre til eit godt produkt, for da har du bygget ein solid mur som produktet kan støtte seg til. Eg meiner sjølv at gruppa mi har laga eit solid forarbeid, så i dag er planen å gå ut og ta bilder til plakaten, for så å redigere bildene og plassere tekst og andre elementer på plakaten! 😀 Endeleg er det litt arbeid som eg kan vise frem til dere 😉

Så følg med videre så kommer kanskje bilder eller plakaten iløpet av dagen? 😀 Uansett så må dere ha ein fin dag videre!

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Veke 38 – Mediepåvirkning og «Out of Bounds» tutorial! :D

Legg igjen en kommentar

Joda, ein ny veke med nye muligheter! 😀 Eg er ikkje heilt sikker på korleis denne veka er blitt lagt opp, men eg trur det er mulighet for meir arbeid som eg kan vise frem til dere, enn kun teori! 😛 Men eg skal starte dette innlegg med litt teori, som vi måtte blogge om, også skal vi videre til ukens tutorial som handler om Out of bounds, altså at eit objekt forsvinner ut bildet! Skjønner du ikkje heilt kva eg meiner? Følg nedover innlegget og sjå tutorialen! 😀

 

Først var det litt teori 🙂 Nedenfor ser du nokre spørsmål som eg har jobbet med på fredag og idag. Spørsmåla omhandler temaet som vi har for tiden: Mediepåvirkning 🙂

 

Hva menes med at mediene er mektige men ikke allmektige?

Det vi meiner med at mediene er mektige er at mediene kan og vil fortsatt påvirke oss, men vi kan styre på kva slags måte vi vil bli påvirka på. Før i tida sa vi at medie var allmektige. Da trudde alle på kva mediene sa og gjorde. Nå for tida kan vi sjølv bestemme påvirkningsemnen.

Hva menes med «motmakt» og ordtaket «der det finnes makt, finnes det også motmakt»? Kom med et eksempel.

Motmakt meines med at vi har ei makt mot makta. Vi trur ikkje automatisk på kva andre seier. Vi har sjølv noko vi skulle ha sagt og vi kan sjølv bestemme påvirkningen. Altså er det finnes makt, vil det alltid finnes ei motmakt. Det er alltid nokon som kan seie imot og stå for eigne meininger. Slik som i media. Media har ein makt, og vi mennesker er motmakta. Vi trenger ikkje tru på alt som mediene seier. Vi er aktive, vi sorterer og forkaster og vurderer det vi opplever.

 

Hva betyr ordet katarsis og hva menes med Katarsis-teorien med tanke på mediepåvirkning?

Katarsis betyr renselse. For eksempel dersom ein er sur og aggressiv, kan ein spele eit voldsspel for å få aggressiviteten ut av kroppen og inn i spelet.  Det som menes med Katarsis-teorien er at dette som eg har forklart over. At ein bruker volden som mediene viser til eller eit voldsspel for å få ut aggresjonen i kroppen.

 

Hva betyr ordet «kultivere» og hva menes med Kultivasjons-teorien med tanke på mediepåvirkning?

Ordet kultivere betyr å foredle eller danne. Det som menes med Kultivasjons-teorien er at mediene bidrar til å danne eller utvikle oss som mennesker med våre egne holdninger og syn på verden og livet.

 

«Medievold skaper ikke vold, men frykt». Hva menes med dette utsagnet og hvilken teori innen mediepåvirkning kan vi knytte til det? 

Det vi meiner med uttrykket «medievold skaper ikkje vold, men frykt» er at ein blir ikkje meir voldelig ved å sjå på TV og slikt. Ein blir meir engstelig og redd for at samfunnet er meir skummelt enn det eigentleg er. Her kan ein trekke inn kultivasjonsteorien.

 

Kan du forklare forskjellene på åpen og skjult påvirkning og komme med egne eksempler?

Åpen påvirkning er slik som reklame. Vi viser åpent hva som er hensikten. Slik som musikkanmeldelse, lesarinnlegg og politisk propaganda. Skjult påvirkning er å skjule sin eigentlige hensikt. Dei skjuler sitt eigentlige budskap. Produktplassering er eit eksempel på skjult påvirkning. For eksempel dersom vi ser at ein kjent skuespiller kjører BMW i ein stor Hollywood film, blir ein skjult påvirka på å kjøpe denne bilen, altså produktplassering.

 

Kan du forklare forskjellene på bevisst og ubevisst påvirkning og komme med egne eksempler?

Bevisst påvirkning er når avsenderen bevisst påvirker oss med leserbrev, reportasjer  og produktplassering. Ubevisst er når ein avsender ikkje er klar over konsekvensene av budskapet sitt.

 

Forklar hva som menes med at pressen til tider forenkler og skaper et svart/hvitt syn på verden.  Er dette bevisst eller ubevisst påvirkning?

Det som menes med at pressen til tider forenkler og skaper eit svart-kvitt syn på verden er at pressen skal informere oss om det som skjer, slik at vi kan forstå å gjere oss ein meining. Ofte formidler nyhetsmediane eit litt forenkla bilde av virkeligheten. Dei har ein tendens til å fokusere på det som er oppsiktsvekkande eller dramatisk , og det som innebærer ein form for konflikt. Ofte blir konflikten «spisset», og resultatet blir at vi får servert eit svart-kvitt bilde av situasjonen. Dette er ubevisst påvirkning. Mediene er ikkje helt klar over konsekvensene.

 

På hvilken måte kan man si at leketøyskataloger med klare skiller mellom gutte- og jenteleker er både bevisst og ubevisst påvirkning?

Leketøyskataloger med klare skiller mellom gutte- og jenteleker er både bevisst og ubevisst påvirkning fordi lekeprodusenten vil selge mest mulig leker og har derosm påvirkningen åpen og bevisst. Mer eller mindre ubevisst er dei altså med på å opprettholde eit skille mellom jente- og gutteinteresser.

 

Hva menes med påvirkning over kort tid? Kan du komme med 3 eksempler fra egen erfaring hvor du har latt deg påvirke over kort tid?

Det som meines med påvirkning over kort tid er når ein må ha den buksa du såg på reklamen eller i ein film. Eller når alle nyhetsmediene på ein gang er opptatt av krigen mot terror, og du også synes at det er viktig å avlytte mulige terrorister. 3 eksempler der eg har blitt påvirket på kort tid er for eksempel: Da eg såg ein cola reklame ein varm sommerdag. Da eg såg ein ripe fjerner til bil, som eg berre måtte ha. Da eg såg billen (som eg nå har kjøpt) på autodb.no

 

Kan du gi et eller flere eksempel på hvordan du er blitt påvirket over lang tid? 

Eksempel der eg har blitt påvirka i over lang tid er for eksempel all reklamen om å resirkulere all papp og avfall. Når vi har hørt og sett det nok ganger og faktisk begynt å tenkt over kva budskapet er i reklamen, begynner ein kanskje å tenke at ein burde resirkulere avfallet. Sånt har det vertfall blitt for meg. Kvar gang eg får noko av papp, resirkulerer eg dette.

 

Hvilke verdier og mediebudskap fremheves i de filmene og tv-seriene du ser mest på?

Verdier og mediebudskap som fremheves mest i dei filmane eg ser pleier det å være mykje action, fart og spenning saman med skyting og eksplosjonar. Av og til kan det være vennskap og familie som ligger sentralt som verdi i filmane.

Joda, så det var ein del spørsmål å svare på! Men nå skal vi over til det kjekke. Alltid det beste til slutt 😀 Nå skal dere få sjå «Out og Bounds» tutorialen 😀

Her ser du tutorialen som eg har følgt idag! 😀 Denne er laget av Kjartan, medielærer på skolen! 🙂

 

Eg brukte mitt eige bilde til å lage denne «Out of Bounds» effekten. Så her kan du sjå mitt resultat! 🙂

Out of bounds celica

Utenom det så er det berre til å følgje med videre i denne veka for å sjå etter oppdateringer angåande plakat som vi skal lage og slikt i forhold til mediepåvirkning og markedsføring. Utenom det så er det berre til å kommentere. Sei kva du meiner uansett kva det enn måtte være 🙂 Håper også dere får ei fin veke fremover!

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Aaaaaaaalt for mykje teori! :P

Legg igjen en kommentar

Joda, eg lar overskriften fortella kva me har gjort den siste veka. Det er har vore så mykje teori i det siste, og veldig lite praktisk jobbing i media med å produsere noko. Eg synes sjølv at dette er veldig synd ettersom media er eit fag der vi skal produsere ting, men så inngår det ein del teori her også 😛 Så eg føler det blir dumt å blogge om teori. Då har eg liksom ikkje noko å vise frem til dere. Berre tørr teori som er kjedelig å lese 😛

Men nå har eg følgt ein tutorial sånt at eg har noge å visa fram til dere 🙂 Så det tutorialen gjekk ut på var å lage eit reklamebilde for Polignano a Mare, ein liten fiskerby i Italia. Vi fekk utdelt eit bilde som var fra Polignano a Mare og skulle da fortsette med å følgje tutorialen. Det gjekk mest ut på å lage gradient over eit bilde kombinert med å lage eit lite collagebilde i reklamebildet, også var det berre å plassere tekst. Så det var ikkje store tutorialen 😛 Eg kan for så vidt legge ut link til tutorialen, men du må da finne bilder fra Polignano a Mare fra nettet.

Du kan følgje tutorialen her

 

Og under kan du sjå mitt resultat ut fra tutorialen

 

Jepps, utenom det så trur eg at det blir meir produksjon av produkter i neste veke, men eg kan ikkje seie dette for sikkert 😛 Vi får bare håpe på det og sjå kva neste veke bringer! Utenom det ønsker eg alle ei god helg! Kosa dåkke! 😀 Dersom du lurer på noko, eller har noko anna å seie, kan du kommentere på kommentarfeltet! 😛

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Veke 36 – nå! :D

Legg igjen en kommentar

Halla! 😀 Nå er det ein liten stund si siden sist gang 😛 Men det har eigentleg vore lite å blogge om. Vi har hatt altfor mykje teori i det siste. Eg har følt det nesten slik at vi har hatt meir norsk relatert materiale i medietimane. Så det er ikkje akkurat kjekt for dere å berre sitte å lese teori som eg har hatt på skolen, så eg droppa det og kommer heller nå med ein liten oppdatering 😀

 

Så sist veke hadde vi mykje om retorikk. Retorikk går på dette å snakka for seg sjølv vil eg seie. Ein kan diskutere og snakke saman gjennom ethos, pathos og logos. Ethos er gjennom truverdighet, phatos er gjennom følelsar og logos er gjennom logistikken. Så har vi hatt litt om historien bak retorikken, kjente verk og menneske og litt anna om retorikk.

 

Så utenom at vi har jobba om retorikk, har vi hatt nokre få timar der vi fekk i oppdrag frå naturfaglæraren vår til å lage ein plakat om atom. Ein plakat som viste korleis eit atom var bygt opp. Så i dag fekk vi i oppgåve å lage denne ferdig 🙂

Under kan du sjå korleis resultatet blei.

Atom – PDF format

Atom

Eg har valgt den skrifta til overskrifta fordi denne skal likne på formen til eit atom. Eit atom er eigentleg i kuleform, altså rund form. Derfor har eg valgt ei skrift som har soft former, for å skape assosiasjoner til atomer.

Når det gjelder farger har eg brukt ganske standar fargar når vi snakker om atom. Elektroner er grønne, proton blå og nøytroner røde. Men dette er friske farger som skaper stoppeffekt og hjelper til med å få oppmerksomheten din rettet mot plakaten.

Bakgrunnen er farget med svart/kvit gradient som er kvit mot midten av kjernen til atomet, før det videre går ut mot mørkegrå i kantene. Dette skal vise til at dei ulike ytre og indre skalla på atomet, altså sirklene rundt kjernen er eigentleg kun skygge, kun ei slags tåke. Derfor har eg brukt denne gradient effekten for å få den samme looken som eit atom har, men sirklane rundt kjernen vil forbli for å gjer det enklare å sjå korleis elektornene går rundt kjernen.

Overskrifta er plassert i primær billedområde for at sjåaren raskt skal få sjå kva dette handler om. Så vil sjåaren sjå atomet før den videre følgjer sirkelen rundt atomet og vi treffer på kva slags atom dette er. Da ser vi at dette er atomet Karbon (C) før ein går videre og ser på kva dei ulike kulene skal fremvise i atomet. Dette er plassert i det sekundære billedområde.

Så joda, dette var ein liten analyse og ein liten begrunnelse på ulike valg er har tatt når eg har lagt plakaten.

Utenom det ønsker eg alle ei god veke fremover og håper dere koser dere og lærer mykje! 🙂 Korleis veka blir videre er litt usikkert! Vi skal ha om markedsføring, men om det blir mykje teori eller kva det blir, det får vi sjå! 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉

Ukens tutorial: Harley Davidson Magazine cover tutorial :D

Legg igjen en kommentar

Joda! 😀 Her kommer eg med ein litt sein oppdatering. Men bedre seint enn aldri 😉 Denne veka på media har det eigentleg skjedd ganske lite. Vi har hatt litt om analyse av bilder, følgt tutorial og kost oss med pizza og film! 😀

Når det gjelder analyse av bilder så er det ulike ting ein ser etter. Vi ser på komposisjonsprinsippa som er kontrast, enhet, bevegelse og balanse. Vi ser også etter stoppeffekter (noko som får blikket vårt til å stoppe i bildet), ikoner, indekser, symboler, format, lys, perspektiv, bildeutsnitt, dennotasjon og konnotasjon.

Ikon: Disse tegnene ligner på det det skal representere. Visse ikoner blir lettere forstått på tvers av ulike kulturer og grupper. Et ikon kan være for eksempel være en hund på et bilde, fordi det likner på en hund og det er det som blir representert.

Indekser henviser til noko anna som for eks. røyk henviser til ild. Fotspor henviser til menneske. Symbol: Vi må lære oss betydningen/e av et slikt tegn.

Symboler blir forstått av et fellesskap. Kulturer og grupper av mennesker deler forståelse av enkelte symboler.

Dennotasjon viser til det som du ser på bildet uten å tolke det du ser.

Konnotasjon da går du meir inn på detalj nivå og tolker det du ser på bildet.

Format: Da tenker vi på om bildet er i bredde eller høydeformat. Breddeformat er meir for landskap, og skal være harmonisk. Høydeformat er meir for spenning.

Lys: Da tenker vi kun på om bildet bruker naturlig lys eller kunstig lys.

Perspektiv: Ulike perspektiv som i froske-, normal- og fugleperspektiv

Bildeutsnitt: Da har vi ulike utnsitt på bilde, slik som ultratotal-, total-, halvtotal-, halvnært-, nært- og ultranært.

 

Når det gjelder tutorialen så har eg nok ein gang følgt ein tutorial som er laga av læraren min! 🙂 Her skulle vi da lage eit Harley Davidson Magazine.

Vi tar først å finne frem bildene som vi trenger for tutorialen. Desse finner du i link ved i youtube filmen som du finner her: Harley Davidson Tutorial

Du begynner først med å klippe ut motorsykkelen fra bakgrunnen

Etter det så må du viske vekk kvite merker som ligger igjen ifra bakgrunnen til motorsykkelen. Dette er blant anna mellom felgen til motorsykkelen.

Nå det er gjort kan du plassere motorsykkelen ved asfalt bakgrunnen. Da begynner vi med å lage ein vignett effekt med å teikne med stor svart brush og med 0% i hardness. Vi stiller også på levels til motorsykkelen for å få den litt meir nedtonet også, få dei svarte fargane litt mørkere.

Nå åpner vi Illustrator for å skrive inn tekst. Vi skriver inn «Harley Davidson Magazine» med fonten Carnivalee Freakshow. Denne fonten finner du på dafont.com ved å søke på navnet til fonten.

Legger til ein «Warp» effekt på skrifta

Limer teksten inn i Photoshop

Lager eit smart layer og legger på lens flare

Så vips, så har du laga eit Magazin Cover! 🙂

Anbefaler å følge tutorialen som ligger på youtube, ettersom eg gjekk fort gjennom dette nå 🙂

 

Utenom det så har klassen kost seg med pizza og film. Dette var fordi vi vant på aktivitetsdagen! 😀 Så det var ein koselig avslutning på veka!

 

Jepps, håper at alle har hatt ei fin helg og koser seg resten av denne siste dagen! 😀 Så ser vi kva som skjer videre her på medialinja, så stay tuned! 😀

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉