To utroligt viktige temaer! Hei igjen ja! 😀 Eg kommer nå med ein liten briefing om kva vi har drevet med idag! Idag har vi nemleg lest litt om ytringsfrihet og copyrights, og vi har designet ulike t-skjorte design som skal omhandle dette med ytringsfrihet og copyrights! 😀

 

Men kva er ytringsfrihet og copyrights? Vel, det kan eg fortelle deg 🙂

 

Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medie man benytter. Ytringsfriheten omfatter også såkalt negative ytringsfriheter, retten til taushet (i de aller fleste tilfeller har man også rett til å nekte å si noe) og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite. I praksis finnes det ingen stater som har en absolutt ytringsfrihet, men den begrenses, feks. ved oppfordringer til å begå kriminalitet, rasisme, pornografi, æreskrenkelse og bevisst villeding. Ytringsfriheten reguleres ikke bare av formelle lover, men også av sosiale spilleregler.

Ytringsfrihet regnes som en viktig del av et rettssamfunn og grunnleggende for demokratiet.

 

Copyrights er opphavsrett på norsk.

Opphavsrett er eneretten som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsrett reguleres i Norge av åndsverkloven. Opphavsretten er tidsbegrenset, som hovedregel til 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår.

Opphavsretten medfører i første rekke et etterligningsvern. Hovedspørsmålet er derfor ikke om det opphavsmannen skaper er vernet, men om det er ettergjort. Rettsanvendelsen må derfor innledes med likhetsvurderingen.

 

Når eg designet t-skjortene brukte eg Illustrator. Dette er fordi det er eit program vi ikkje har brukt så veldig mykje, men også fordi her får vi Vektor grafikk. Vektor grafikk innebærer at ein ikkje kan sjå pikslane i produktet. Slik som i Photoshop som bruker Bitmap kan ein sjå pikslane på produktet, men i vektor grafikk ser ein kun fine og rette kurver, uten piksler.

 

Utenom det skal vi eigentleg begynne med å jobbe med lyd. Vi har eit program som heiter Adobe Audition som vi skal bruke til å redigere lyd med. Vi skal jobbe med dette for å øve oss til eksamen + bli kjent med Audition programmet 😀

 

Jepps! 😀 Men dersom dere vil kikke på produktene som eg har laga idag, trykker du berre på linkene under 🙂

Copyrights t-skjorte

Rop det ut

Snakk fritt

 

Utenomdet ønsker eg alle ei fin veke! 😀 Ønsker også alle som skal ha eksamen lykke til! 🙂 Om eg blogger på torsdag og fredag får tiden vise! 😉 Innen den tid….

 

Shallabais! 😀

 

– Lasseboy 😉