Jepps! Da var veka begynt igjen og nok ein gang blir det blogget! 😀 Overskrifta seier alt om kva eg har jobba med idag. Siden eg ligger ein dag dei andre nå pga. opersjonen så må eg skunde meg å jobbe med dette, men eg skal komme i havn til slutt! ;)Eit godt produkt begynner først med eit grundig idemyldringsarbeid. For at produktet skal bli bygget trygt trenger den først ein solid grunnmur, akkuratt slik som huset ditt trenger for å stå solid. Så dette har eg jobbet med idag! Jobbet med å danne ein skikkeleg og grundig idemyldringsarbeid, sammen med ulike metoder for å få ideen til å skape noko ut fra oppgava som vi har fått.

Eg begynte bra med å ha ein brainstorm rundt ordet animasjon og om oppgava. Her skreiv eg ned alt som falt meg i hovudet og det førte til slutt til ein nokså god brainstorm.

Brainstorming!

Etter det tok eg utgangspunkt ifra nokre av orda (dei beste og viktigaste) som eg hadde i brainstormen og satte dei sammen i eit tankekart. Også her fekk eg fylt ut ein god del av tankekartet og fekk mange ideer.

Tankekart!

Etter dette begynte eg å skrive synopsis. Synopsis er som eit lite handlingsreferat av filmen. Du skriver direkte kva som skjer i filmen, uten fordypelse eller å avsløre slutten. Synopsiset av min film blei slik. «Flash animasjonen skal handle om ein gutt som er på vei til skolen ved bruk av sykkel. Ein bil kommer mot gutten og bilførerer er uoppmerksom og kjører på gutten.» Så er spørsmålet, kva skjer videre? Overlever gutten? Kva var det som gjorde at bilførerer var uoppmerksom? Eg vil ikkje røpe alt nå, så dersom dere følgjer med videre vil dere sjå kva som skjer. Da vil eg også skrive kva som er budskapet eller formålet med denne animasjonen. Håper berre inderlig at eg klarer dette med å lage flash animasjon! 😀

Etter at eg hadde synopsiset begynte eg å skrive ein detaljert fortelling om det som skal skje i animasjonen. Grunnen til at eg har skrevet fortellingen er fordi da var det enklare å lage eit storyboard til animasjonen.

Så da eg var ferdig med å skrive fortellingen detaljert begynte eg med storyboardet. Storyboard er som ein slags kladdebok til filmen. Her tegner du korleis du vil ha bildet også skriver du på kva lyd som skal vere, kva handlingen er og kva perspektiv og vinkel kameraet skal ha i den scenen. Storyboardet er til stor hjelp når du holder på å produsere filmen. Med storyboardet har du ein klar plan korleis ting skal sjå ut og du blir fort ferdig med eit produkt med solid grunnmur og ved bruk av storyboard! 😉 Eg er dessverre ikkje noko kunstner, så teikningane mine er ikkje noko særleg gode, men men! 🙂

Eksempel 1 på Storyboard!

Eksempel 2 på Storyboard!

Det er jo alltids greit å ha inspirasjon til oppgavene. Gjennom sist veke fekk vi jo sjå nokre ulike filmer på youtube angåande flash animasjon. Berre her har det blitt inspirasjon til å jobbe med flash og om kva eg ville lage.

Eg har også lært noko nytt i Flash idag. Det er slik at dersom du dobbelklikker på symbolet som du har laga i flash, vil du komme i eit eget vindu der du kun redigerer på symbolet. Dvs. at når du dobbelklikker vil du komme inn i sjølve symbolet og kan gjere endringer på symbolet der, slik som f.eks å få ein mann til å gå. Når du gjer dette vil symbolet «loopa» seg. «Looper» betyr at elementet kommer til å bevege seg likt heile tida/gjere gjentakelse heile tida heilt fram til du stopper layeret.

Eg har også lært dette med «frame by frame» Det vil seie at du sjølv flytter eit element fra ein plass til ein anna plass etter kvar frame. Dette er mykje arbeid, men vil sannsynlegvis bli bra til slutt. Når du flytter på frame må du huske å sette inn ny frame/keyframe.

Jepps! Dette var stort sett dagen min idag! 😀 Eg føler sjølv at eg har jobba bra idag og at eg har fått ein god ide til kva eg skal lage. Det eg mangler nå er kun å få lagd den! Håper på at dette går bra, men det vil tiden vise! 😉 Ellers så kommer eg til å jobbe mykje heime med dette for at eg skal bli ferdig med det. Er mykje arbeid med dette flash animasjon, så her trengs all tid. På torsdag vil det vere kveldsåpent på skolen vår, så om det blir noko blogging får vi sjå på, kanskje eg skriver eit lite innlegg med ein liten smugtitt på det eg har lagt til den tiden, men vi får sjå! 😀 Håper på at dere videre får ei god veke så snakkes vi enten på torsdag eller fredag! 😀

Shallabais! 😀

Lasseboy 😉