Kva er ein interessent? Og ei interessegruppe?

Ein interessent er ein som har ein interesse innenfor eit bestemt område. Vi kan dele det inn i:

  • Normsettere: Dei som lager lover og regler
  • Tilførere: Dei som leverer varene og tjenestene
  • Mottakere: Dei som er mottakere av kva organisasjonen driver med
  • Allierte: Dei som har same interesser
  • Ad hoc-allierte: Dei som er på same lag i ein bestemt sak.

Ein interessegruppe er ein spesiell form for interessenter. Dette er organisasjoner som har sterke interessenter i ein bestemt sak.

Kva gjer eit PR-byrå?

Eit PR-byrå driver med å hjelpe organisasjoner til å styre og tilrettelegge kommunikasjonen. PR-byråer er opptatt av å bygge positive forbindelsar.